SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Jaka była Twoim zdaniem rola Krzyżaków w dziejach Polski?

22%
Negatywna – byli naszym przeciwnikiem, przedstawicielami wrogiego nam żywiołu niemieckiego.
20%
Pozytywna – zabezpieczyli Mazowsze przed atakami Prusów i Jaćwingów, a ziemie pod ich rządami rozwijały się gospodarczo i cywilizacyjnie.
59%
Nieśli postęp cywilizacyjny, ale nieraz byli z Polską w poważnym konflikcie. Należy jednak pamiętać, że w stosunkach polsko-krzyżackich nie zawsze trwała wojna.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach