SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Odkąd możemy mówić o narodzie polskim?

46%
Już w średniowieczu, wraz z ukształtowaniem państwa, zaczęła powstawać wspólnota narodowa Polaków.
13%
Począwszy od ukształtowania się w epoce nowożytnej narodu szlacheckiego, do którego następnie przyłączyły się inne grupy.
16%
Dopiero nowoczesny naród, ukształtowany w XIX-XX w., zasługuje w pełni na to miano.
25%
Pojęcie to było różnie rozumiane – bez jego doprecyzowania pytanie nie ma sensu.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach