SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Kto był najwybitniejszym polskim monarchą elekcyjnym?

42%
Stefan Batory, wybitny wódz, współtwórca militarnej potęgi Rzeczypospolitej.
23%
Zygmunt III Waza, za panowania którego wojska Rzeczypospolitej odnosiły wiele zwycięstw, zajęły m.in. Moskwę i któremu Polska w dużej mierze zawdzięcza dochowanie wierności Kościołowi katolickiemu.
36%
Jan III Sobieski, zwycięzca spod Wiednia; jego panowanie to szczyt potęgi sarmackiej Rzeczypospolitej.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach