SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Kto był najwybitniejszym polskim monarchą z dynastii Jagiellonów?

35%
Władysław Jagiełło, który podjął decyzję o unii polsko-litewskiej, zwycięzca spod Grunwaldu.
35%
Kazimierz Jagiellończyk, który złamał potęgę krzyżacką w wojnie trzynastoletniej i zbudował mocarstwo polsko-litewskie. Jego synowie zasiedli na tronie czeskim i węgierskim, stając się jedną z najpotężniejszych dynastii Europy.
20%
Zygmunt Stary, który ostatecznie pokonał państwo krzyżackie, utrwalił potęgę polsko-litewską, doprowadzając do hołdu pruskiego, i zapewnił niezwykły rozwój polskiej kulturze. Jego panowanie było złotym wiekiem Polski.
9%
Zygmunt August, który doprowadził do połączenia Inflant z unią polsko-litewską oraz do podpisania unii lubelskiej, tworzącej nowe państwo federalne, Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach