SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Wyobraź sobie, że jesteś urzędnikiem Rządu Polskiego na Uchodźstwie w Londynie. Dowiadujesz, się, że na mocy układu jałtańskiego Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Co robisz?

36%
Wracasz do Polski z premierem Stanisławem Mikołajczykiem, by bronić kraju przed sowietyzacją, egzekwując postanowienia układu jałtańskiego, przewidującego wszak wolne wybory.
14%
Pozostajesz na emigracji jak premier Tomasz Arciszewski i protestujesz przeciwko bezprawiu.
20%
Wracasz do Polski i organizujesz opór przeciw nowej okupacji.
29%
Pozostajesz na emigracji i zapisujesz się na dobrą uczelnię, żeby zrobić karierę w przybranej ojczyźnie, wobec niemożności realnego wpływu na losy Polski uznajesz swoją misję publiczną za zakończoną.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach