SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Gdybyś po upadku powstania listopadowego znalazł(-a) się na emigracji, do jakiego ugrupowania Wielkiej Emigracji byś przystąpił(-a)?

38%
Do Hotelu Lambert - jako że przyszłe państwo polskie powinno być monarchią konstytucyjną, a niepodległość Polsce dać może wojna mocarstw, a nie kolejne powstanie.
38%
Do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego - zwolennicy uwłaszczenia chłopów i zniesienia pańszczyzny wspierali aktywnie plany organizacji kolejnego powstania.
24%
Do Gromad Ludu Polskiego, ponieważ postulowali zniesienie przywilejów szlacheckich i własności ziemskiej oraz optowali za powszechną oświatą.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach