SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Która z poniższych postaci wywarła Twoim zdaniem największy wpływ na kształt granic II RP?

21%
Wojciech Korfanty, gdyż działał zarówno administracyjnie, jak i zbrojnie (dyktator trzeciego powstania śląskiego) na rzecz włączenia Śląska do Polski.
3%
Lucjan Żeligowski, ponieważ bez niego w granicach II RP nie znalazłaby się Wileńszczyzna.
35%
Roman Dmowski, który stał na czele delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu.
41%
Józef Piłsudski, który kierował armią i państwem w wojnie polsko-bolszewickiej.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach