SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

„Myśmy wszystko zapomnieli; mego dziadka piłą rżnęli”. Co sądzisz o nienawiści chłopów do panów wyrażonej tak dobitnie podczas rabacji galicyjskiej w 1846 roku?

29%
Był to zrozumiały akt zemsty za wieki życia w poddaństwie i upokorzeniu. Chłopi wykorzystali daną im przez Austriaków okazję do rozliczenia się ze swoimi panami.
22%
Było to świadectwo braku politycznej świadomości chłopów, którzy zamiast walczyć z zaborcą, zwrócili się przeciw szlachcie szykującej się do powstania.
49%
Chłopi byli ofiarą perfidnej politycznej gry prowadzonej przez Austriaków przeciwko polskiej szlachcie i ruchowi insurekcyjnemu.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach