SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

W roku 1949 powołano w Polsce do życia Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR) jako twór mający unowocześnić rozdrobnione polskie rolnictwo. Czy był to dobry pomysł?

11%
Tak, niewielkie, prywatne gospodarstwa rolne nie miały środków na zakup nawozów i maszyn i szybkie zwiększenie wydajności.
29%
Polskie rolnictwo bardzo potrzebowało wielkopowierzchniowych gospodarstw, lecz państwowe zarządzanie było zbyt nieefektywne, by PGRy mogły się sprawdzić.
60%
Była to bezsensowna ingerencja w strukturę posiadania ziemi, indywidualni rolnicy dowiedli, że radzą sobie lepiej, niż państwowe molochy.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach