SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy uważasz, że elekcja nowego władcy za życia poprzednika (vivente rege) była dobrym pomysłem?

48%
Tak, ograniczyłoby to chaos podczas elekcji i możliwości interwencji obcych mocarstw.
24%
Nie, gdyż niszczyłaby republikański ustrój Rzeczypospolitej: aktualnie panujący król miałby decydujący wpływ na wybór następcy.
27%
Ogólnie był to dobry pomysł, lecz próby wprowadzenia elekcji za życia króla podczas panowania Zygmunta Starego (z sukcesem, lecz jednokrotnie) i Kazimierza Wazy (bez sukcesu) były przeprowadzone na tyle nieudolnie, że zniechęciły definitywnie szlachtę do tej formy obioru władcy.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach