SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Co, wedle Ciebie, było najważniejszą różnicą pomiędzy Dmowskim, a Piłsudskim - twórcami niepodległej II Rzeczpospolitej.

50%
Piłsudski chciał odbudowy wielonarodowej Rzeczypospolitej, Dmowski pragnął stworzyć Polskę dla etnicznych Polaków.
23%
Dmowski był ideologiem i przywódcą partii. Piłsudski był pragmatykiem nie przywiązanym do żadnej pojedynczej idei ani partii, był gotów współpracować z każdym, z kim było mu po drodze do niepodległości Polski.
27%
Pochodzenie społeczne – Piłsudski wyrósł w szlacheckim dworku pielęgnującym powstańcze tradycje, Dmowski był synem brukarza i stawiał zawsze raczej na pracę organiczną i dyplomację, niż na walkę zbrojną.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach