SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Unia polsko-litewska trwała 409 lat. Historyk Robert Frost twierdzi, że gdyby nie było rozbiorów, na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej powstałaby pewnie wielka, nowoczesna federacja. Czy uważasz, że obecnie Polska powinna zacieśnić swoje relacje polityczne z państwami ościennymi?

28%
Tak, ponieważ wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach polityczno-gospodarczych z krajami sąsiednimi może umocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
23%
Nie ma takiej konieczności, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej. Teraz o te relacje powinniśmy dbać najbardziej.
24%
Nie, federacja z sąsiadami szkodziłaby polskim interesom.
25%
Nie, powinniśmy unikać związków politycznych z innymi państwami.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach