SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

22 lipca, dzień ogłoszenia Manifestu PKWN, był w PRL zwyczajowym terminem oddawania do użytku wielkich inwestycji budowlanych. Czy uważasz, że infrastruktura miejska powstała w czasach komunizmu była...

35%
Gorsza niż obecnie, cechowało ją nieliczenie się z kosztami i potrzebami ludzi, brak funkcjonalności, tandeta, brak estetyki i zbyt małe powierzchnie mieszkaniowe.
33%
Lepsza niż obecnie, cechowało ją lepsze planowanie i troska o jakość życia – więcej placów zabaw, wolnej, nieogrodzonej przestrzeni, obiektów użyteczności publicznej i bardziej przepustowe drogi dojazdowe.
32%
Poziom był mniej więcej podobny, należy oceniać indywidualne założenia urbanistyczne, które, zarówno w PRL, jak i obecnie miały bardzo zróżnicowany poziom.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach