ARCHIWUM 2021

KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POWIERZCHNI W UŻYTKOWANYCH OBIEKTACH ORAZ TERENÓW WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE
KONSERWACJA MUZEALIÓW ZE ZBIORÓW MHP PRZEZNACZONYCH DO EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE
KONSERWACJA WEKSYLIÓW ZE ZBIORÓW MHP PRZEZNACZONYCH DO EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE
DRUK KSIĄŻKI PT. "POLACY W CHICAGO. DOŚWIADCZENIE IMIGRANTA: INTEGRACJA, IZOLACJA, ASYMILACJA" NR 12/ZOC/D/20
DRUK KSIĄŻKI PT. WSPOMNIENIA I UWAGI HENRYKA GRUBERA
DRUK KSIĄŻKI PT. POLSKIE ZWYCIĘSTWO 1920
PRZYGOTOWANIE DO EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ MHP WIELKOGABARYTOWYCH EKSPONATÓW WRAZ Z ICH TRANSPORTEM - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
SPECJALISTYCZNY MONTAŻ, W TRAKCIE PROWADZONEJ BUDOWY MUZEUM HISTORII POLSKI, PIĘCIU EKSPONATÓW WIELKOGABARYTOWYCH STANOWIĄCYCH ELEMENTY WYSTAWY STAŁEJ ORAZ ICH USTAWIENIE I ZABEZPIECZENIE - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
PRZYGOTOWANIE DO EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ MHP WIELKOGABARYTOWYCH EKSPONATÓW WRAZ Z ICH TRANSPORTEM
KONSERWACJA MUZEALIÓW ZE ZBIORÓW MHP PRZEZNACZONYCH DO EKSPOZYCJI NA WYSTAWIE STAŁEJ MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE
INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT
ZAKUP "POLSKIEJ ENIGMY" - KOPII NIEMIECKIEJ MASZYNY SZYFRUJĄCEJ "ENIGMA"
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE W ZAKRESIE REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH, KOLEJOWYCH, AUTOBUSOWYCH DALEKOBIEŻNYCH ORAZ REZERWACJI I ZAKUPU USŁUG HOTELOWYCH
DRUKOWANIE I DOSTAWA DRUKÓW DLA MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE
INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT