ARTYKUŁY

SORTOWANIE
DATA PUBLIKACJI:
EPOKA:
2020-09-15 ARTYKUŁY
Kulisy utworzenia NSZZ „Solidarność”
31 sierpnia jest uznawany za święto „Solidarności”, a podpisane tego dnia porozumienie gdańskie za jej akt założycielski. Jednak kształt związku „wykuwał się” przez następnych kilkanaście dni. W sierpniu nie było bowiem mowy o organizacji ogólnopolskiej, a droga do niej okazała się kręta. Niepewność co do możliwości zakładania niezależnych związków w innych regionach kraju była przyczyną kolejnej fali strajków – we wrześniu objęły one co najmniej 650 zakładów, brało w nich udział 350 tys. osób.
2020-08-28 ARTYKUŁY
Nie tylko Gdańsk. Porozumienia sierpniowe 1980 roku
W powszechnej opinii podpisanie porozumień z władzami miało miejsce 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku. I tylko tam. Trudno przebija się do opinii publicznej fakt, że podobne porozumienia podpisano dzień wcześniej w Szczecinie, a po Gdańsku także w Wałbrzychu, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej. To one wszystkie razem dały początek trudnym narodzinom NSZZ „Solidarność”.
2020-08-27 ARTYKUŁY
Solidarność. W czterdziestą rocznicę narodzin ruchu społecznego
Sierpniowe strajki w 1980 r. były przełomem w dziejach nie tylko Polski, ale i świata. Powstanie Solidarności zapoczątkowało upadek systemu komunistycznego. Warto jednak na ten ruch patrzyć także jako na niezwykły fenomen społecznej samoorganizacji.
2020-08-24 ARTYKUŁY
Św. Faustyna Kowalska i kult Bożego Miłosierdzia. 115. rocznica urodzin Św. Faustyny
Mający swe korzenie w Polsce Kult Miłosierdzia Bożego jest jedną z najistotniejszych i najbardziej rozpowszechnionych form pobożności katolickiej na przełomie XX i XXI w.
2020-08-21 ARTYKUŁY
Jan Olszewski w 90. rocznicę urodzin
Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 r. w rodzinie kolejarskiej, związanej „od zawsze” z tradycją polskiej niepodległości. Jeden z braci jego dziadka poległ w Powstaniu Styczniowym 1863-1864, wymierzonym w rosyjskiego zaborcę. Stefan Okrzeja Stryjeczny brat matki jego matki Jadwigi tworzył na początku XX w. Organizację Bojową Polskiej Partii Socjalistycznej.
2020-08-17 ARTYKUŁY
Skromny opozycjonista
Henryk Wujec urodził się 1 stycznia 1941 r. w Podlesiu koło Biłgoraju. Od studiów, które rozpoczął w 1962 r. związał się z Warszawą. Do 1968 r. studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. To wtedy rozpoczął działalność opozycyjną, ale początkowo raczej niezależną.
2020-08-16 ARTYKUŁY
Pożegnanie Czarnego Anioła polskiej sceny muzycznej
Trudno uwierzyć, że „Czarny Anioł” polskiej piosenki więcej dla nas nie zaśpiewa. Choć publicznie nie występowała od lat, dopiero śmierć 79-letniej Ewy Demarczyk uzmysłowiła wielu, że jej genialnej interpretacji „Karuzeli z Madonnami” czy tuwimowskiego „Grande Valse Brillante” nie da się powtórzyć.
2020-08-14 ARTYKUŁY
Co może Polska? Pytania o znaczenie międzynarodowe wojny sowiecko-polskiej i jej rozstrzygnięcia w roku 1920
"Co może Polska? Pytania o znaczenie międzynarodowe wojny sowiecko-polskiej i jej rozstrzygnięcia w roku 1920" to artykuł prof. Andrzeja Nowaka pochodzący z wydanej przez Muzeum Historii Polski książki "Polskie zwycięstwo 1920".
loader