ARTYKUŁY

SORTOWANIE
2020-10-15 ARTYKUŁY
Osobliwa jesień 1978: wybór Jana Pawła II. 42. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża
2020-10-06 ARTYKUŁY
Stanisław Żółkiewski. Recepcja w sztuce
Stanisław Żółkiewski, jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego obchodzi 7 października 2020 roku 400 setną rocznicę śmierci.
2020-10-05 ARTYKUŁY
Żółkiewski – obywatel wzorcowy
Wśród postaci wpisanych w poczet najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego − głosi przyjęta przez Sejm uchwała ws. ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 7 października mija 400 lat od jego śmierci.
2020-09-25 ARTYKUŁY
Stefan Wyszyński: Interrex w kajdankach
Jeśli idzie o relacje między bolszewikami a monarchami, zwykle pamiętane jest aresztowanie, a następnie zamordowanie cara Mikołaja II Romanowa i jego rodziny. W innych krajach zajmowanych przez komunistów, jak w Bułgarii czy Rumunii, monarchom pozwalano abdykować i cichcem wyjechać za granicę. Jak było w Polsce?
2020-09-15 ARTYKUŁY
Kulisy utworzenia NSZZ „Solidarność”
31 sierpnia jest uznawany za święto „Solidarności”, a podpisane tego dnia porozumienie gdańskie za jej akt założycielski. Jednak kształt związku „wykuwał się” przez następnych kilkanaście dni. W sierpniu nie było bowiem mowy o organizacji ogólnopolskiej, a droga do niej okazała się kręta. Niepewność co do możliwości zakładania niezależnych związków w innych regionach kraju była przyczyną kolejnej fali strajków – we wrześniu objęły one co najmniej 650 zakładów, brało w nich udział 350 tys. osób.
2020-08-28 ARTYKUŁY
Nie tylko Gdańsk. Porozumienia sierpniowe 1980 roku
W powszechnej opinii podpisanie porozumień z władzami miało miejsce 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku. I tylko tam. Trudno przebija się do opinii publicznej fakt, że podobne porozumienia podpisano dzień wcześniej w Szczecinie, a po Gdańsku także w Wałbrzychu, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej. To one wszystkie razem dały początek trudnym narodzinom NSZZ „Solidarność”.
2020-08-27 ARTYKUŁY
Solidarność. W czterdziestą rocznicę narodzin ruchu społecznego
Sierpniowe strajki w 1980 r. były przełomem w dziejach nie tylko Polski, ale i świata. Powstanie Solidarności zapoczątkowało upadek systemu komunistycznego. Warto jednak na ten ruch patrzyć także jako na niezwykły fenomen społecznej samoorganizacji.
2020-08-24 ARTYKUŁY
Św. Faustyna Kowalska i kult Bożego Miłosierdzia. 115. rocznica urodzin Św. Faustyny
Mający swe korzenie w Polsce Kult Miłosierdzia Bożego jest jedną z najistotniejszych i najbardziej rozpowszechnionych form pobożności katolickiej na przełomie XX i XXI w.
loader