Początek regularnego nadawania programu przez Telewizję Polską

Prace nad emisją programu telewizyjnego w Polsce podjęto już w 1935 roku w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym. Próbny sygnał zaczęto nadawać dwa lata później. W dalszych działaniach przeszkodził wybuch II wojny światowej.

Pomysł utworzenia polskiej stacji telewizyjnej powrócił w 1947 roku. Doświadczalna Stacja Telewizyjna Instytutu Łączności mieściła się w Warszawie przy ulicy Ratuszowej 11. 25 października 1952 roku, tuż przed wyborami do Sejmu, wyemitowała pierwszy, eksperymentalny program. Prace nadzorował prof. Janusz Groszkowski, a koordynował inż. Lesław Kędzierski.

Regularną emisję rozpoczęto 23 stycznia 1953 roku. Początkowo Telewizja Polska nadawała pół godziny programu tygodniowo. W trzy miesiące później widzowie mogli już oglądać telewizję przez godzinę w tygodniu. Emitowano m.in. programy sportowe i dziecięce, a nawet spektakle teatralne. Sygnał odbierać mogła jedynie nieliczna grupa Polaków.

AU

Fotografia: operator z kamerą telewizyjną na koronie Stadionu X-lecia w czasie Centralnych Dożynek w 1958 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe, CC-BY-NC.