Pierwsze obchody Dnia Kobiet w Polsce

Począwszy od drugiej połowy XIX w. kobiety coraz częściej podejmowały pracę zawodową. Nasiliło się to szczególnie podczas I wojny światowej. Zwiększyło to aspiracje wielu kobiet. Zarówno Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z 1918 r., jak i Konstytucja z 1921 r. przyznawały prawa wyborcze wszystkim dorosłym obywatelom niezależnie od płci. Wkroczenie kobiet na arenę publiczną spowodowało zwiększenie zainteresowania ograniczeniami krępującymi je w życiu prywatnym i publicznym. Kobiety zaczęły organizować się w imię obrony swoich praw.

W 1910 r. na Międzynarodowej Konferencji Kobiet Socjalistek w Kopenhadze z inicjatywy Klary Zetkin podjęto decyzję o organizacji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 1911 r. w Europie Zachodniej. W Polsce zostały zorganizowane po raz pierwszy 24 marca 1924 r. przez Centralny Wydział Kobiecy PPS. Wśród spraw podnoszonych podczas obchodów była m.in. kwestia  ochrony pracy kobiet oraz problem niższych zarobków kobiet niż mężczyzn za wykonywanie tej samej pracy. Po wojnie Dzień Kobiet stał się świętem państwowym, zniesiono je dopiero w 1993 r.

BW

Fotografia: obchody Dnia Kobiet w Warszawskim Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w 1972 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe, CC-BY-NC.