Urodził się Franciszek Lilpop, architekt

Franciszek Bogusław Lilpop, jeden z najwybitniejszych polskich architektów przełomu XIX i XX wieku, przyszedł na świat w Warszawie 30 października 1870 r. Szkołę średnią ukończył w 1886 r. w Rydze, po czym wstąpił na wydział architektury tamtejszej słynnej politechniki. Po skończeniu studiów został zatrudniony w biurze architektonicznym Józefa Piusa Dziekońskiego w Warszawie, ale wkrótce założył własną firmę, od 1903 r. w spółce z Karolem Jankowskim, swoim dotychczasowym głównym projektantem.

Lilpop specjalizował się w pracach reprezentujących style historyczne i secesję, a także - zwłaszcza tuż przed I wojną światową - również modernistyczne. Do najważniejszych jego dzieł lub powstałych pod jego nadzorem należały przede wszystkim budynki w Warszawie takie jak gmachy Instytutu Aerodynamiki, Domu Towarowego Braci Jabłkowskich (o żelbetowym szkielecie), Instytutu Higieny Dziecięcej im. barona Lenvala, Towarzystwa Akcyjnego Ludwik Spiess i syn, Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego i szkoły Rontalera. Poza tym z jego biura wyszło wiele projektów budynków użyteczności publicznej i prywatnych rezydencji na prowincji, takich jak np. dwór Lutosławskich w Drozdowie.

Lilpop realizował się również jako społecznik. Był jednym z założycieli Koła Architektów w Warszawie oraz Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynił się również do powstania pisma Architektura i Budownictwo. Po 1918 r. został mianowany dyrektorem technicznym referatu budowlanego Rady Miasta w stolicy. Piastował ponadto urząd dyrektora referatu Gmachów i Terenów Państwowych w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz inspektora technicznego departamentu Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1924 r. zatrudniono go jako wykładowcę na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej. Do końca życia cieszył się wielkim poważaniem, nie tylko w środowisku architektów polskich.

Zmarł 20 października 1937 r. w Warszawie, a jego ciało spoczęło na Powązkach Wojskowych. Z małżeństwa z Haliną Zenobią Wieniawską, bratanicą skrzypka Henryka, miał córkę Michalinę Mieczysławską, której drugim mężem był Edward hr. Raczyński, wieloletni minister spraw zagranicznych i prezydent RP na Uchodźstwie w latach 1979-1986 (hrabia poślubił ją mając już ukończone 102 lata).

M. G.-K.

Fotografia: współczesny widok zaprojektowanego przez Lilpopa Domu Braci Jabłkowskich, Wikimedia Commons, domena publiczna.