Zmarł Mikołaj Kopernik

Niemal w tym samym czasie, kiedy w Norymerdze wydrukowano epokowe dzieło De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach ciał niebieskich), we Fromborku w wieku 70 lat zmarł jego autor, najwybitniejszy uczony doby renesansu, Mikołaj Kopernik. Był umysłem wszechstronnym, bo oprócz astronomii znał także matematykę, medycynę, prawo, ekonomię.

Mikołaj Kopernik poświęcił swoje życie badaniom astronomicznym, które prowadził będąc kanonikiem warmińskim we Fromborku i mając z tego tytułu wiele innych obowiązków. Wyniki swoich prac gromadził prawie do końca życia, długo nie mogół zdecydować się na ich opublikowanie. Do wydania rękopisów nakłonił go w końcu jego przyjaciel Joachim von Lauchen de Toris (zwany Retykiem), który w 1541 zabrał je ze sobą do Norymbergii. Tam dzieło zostało opublikowane przez wydawnictwo Jana Petreiusa, które, niestety, bez wiedzy Kopernika zmieniło przedmowę.

Prawdopodobnie Kopernik nigdy nie widział swego dzieła, choć legenda mówi, że trzymał je na łożu śmierci. Zmarł w otoczeniu najbliższych współpracowników J. Adonnera i F. Emericha. Aktem ostatniej woli Kopernik ofiarował dzieła medyczne bibliotece biskupiej w Lidzbarku, zaś pozostałe książki kapitule warmińskiej we Fromborku.

WL

Fotografia: nagrobek Mikołaja Kopernika w Katedrze we Fromborku wzniesiony po ponownym pogrzebie astronoma w 2010 r., Wikimedia Commons, domena publiczna.