KALENDARIUM HISTORYCZNE

SORTOWANIE
07 STYCZNIA 1774 246 LAT TEMU
Przejście Biblioteki Załuskich pod zarząd Komisji Edukacji Narodowej
Andrzej Stanisław oraz Józef Andrzej Załuscy młodość spędzili podróżując po Europie, w której dominować zaczęły prądy oświeceniowe. Młodszy z nich, Józef, dłużej pozostał za granicą, odwiedzał dwory królewskie i prowadził polityczne rozmowy. W trakcie swych...
20 CZERWCA 1815 205 LAT TEMU
Proklamowanie utworzenia Królestwa Polskiego
Królestwo Polskie powstało w konsekwencji obrad kongresu wiedeńskiego. Obejmowało terytoria dawnego Księstwa Warszawskiego (bez zachodniej Wielkopolski, Torunia i Bydgoszczy). W jego skład nie wszedł też Kraków, gdyż mocarstwa kongresowe nie życzyły sobie, by granice...
14 SIERPNIA 1385 635 LAT TEMU
Układ w Krewie
14 sierpnia 1385 r. na zamku w Krewie zawarto układ polsko-litewski. Książę litewski Jagiełło obiecał, że ożeni się z wybraną na króla Polski Jadwigą, najmłodszą córką zmarłego króla polskiego Ludwika Andegaweńskiego, przyjmie chrześcijaństwo w obrządku katolickim,...
19 SIERPNIA 1587 433 LAT TEMU
Elekcja Zygmunta III Wazy
19 sierpnia 1587 r. część polskiej szlachty wybrała na króla Zygmunta III Wazę. Nie była to jednak jedyna elekcja w tym czasie, co doprowadziło do zbrojnego konfliktu. Po śmierci Stefana Batorego w 1586 r. szlachta polska stanęła przed koniecznością wyboru nowego władcy...
26 LISTOPADA 1855 165 LAT TEMU
Zmarł Adam Mickiewicz
W 1855 r. już od trzech lat trwał wielki konflikt rosyjsko-turecki, zwany wojną krymską. Po stronie Imperium Osmańskiego stanęły Anglia i Francja, a szerokie rzesze Polaków wiązały z tym nadzieje na odzyskanie niepodległości. Również Adam Jerzy książę Czartoryski, przywódca...
13 GRUDNIA 1981 39 LAT TEMU
Wprowadzenie stanu wojennego
Rozmowa z dr. hab. Antonim Dudkiem 12 i 13 grudnia trwała sesja Sejmu, tymczasem Konstytucja PRL pozwalała Radzie Państwa na wydawanie dekretów z mocą ustawy jedynie między sesjami, co więcej - każdy taki dekret wymagał potwierdzenia przez Sejm. Czy była to jedyna niezgodność...
15 LIPCA 1410 610 LAT TEMU
Bitwa pod Grunwaldem
Z prof. Sławomirem Jóźwiakiem rozmawia Wojciech Kozłowski.   Dlaczego bitwa pod Grunwaldem stała się najsłynniejszą bitwą w historii Polski?   Myślę, że ze względu na to, iż była ona wielkim sukcesem polskiego oręża, rzeczywiście...
16 LIPCA 1922 98 LAT TEMU
Podpisanie w Katowicach aktu przyłączenia części Górnego Śląska do Polski
Po niemal 600 latach część Górnego Śląska 16 lipca 1922 roku powraca do Polski. W 1348 roku nastąpiła inkorporacja Śląska do Korony Królestwa Czech, następnie w 1526 znalazł się on pod panowaniem monarchii Habsburgów. Habsburskie rządy na Śląsku trwały aż do wojen śląskich...
loader