„Patriotyzm Jutra” – program MHP wspierający inicjatywy promujące dzieje Polski

Muzeum Historii Polski zainaugurowało kolejną edycję programu „Patriotyzm Jutra”   wspierającego projekty promujące polskie dzieje i nowoczesne postawy patriotyczne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które finansuje program, przeznaczyło na jego realizację 2,5 mln złotych.Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Fot. dzieje.pl / W. Kowalski
 
 

Realizowany od 2006 r. program „Patriotyzm Jutra” zachęca do dialogu międzypokoleniowego, wspiera edukację historyczną wykorzystującą możliwości, jakie dają nowoczesne media. W programie, dzięki któremu zrealizowano do tej pory blisko 500 inicjatyw edukacyjno-historycznych, mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Na wtorkowym spotkaniu w Warszawie  przypomniano kilka projektów, które powstały dzięki dotacjom w ramach „Patriotyzmu Jutra” w zeszłych latach.

Anna Komsta z Ośrodka Kultury we Wleniu (na Dolnym Śląsku) przedstawiła zrealizowany dzięki „Patriotyzmowi Jutra” projekt „Każdy Skądś. Dom. Dzieje. Dziedzictwo” – inicjatywę o charakterze lokalnym adresowaną do uczniów szkół gimnazjalnych. Inicjatywa miała służyć m.in. budowaniu więzi obywatelskich, społecznych i regionalnych, ale także poszukiwaniu tożsamości narodowej. „Chcieliśmy pokazać ojczyste dzieje przez odniesienie do historii poszczególnych rodzin zamieszkujących dolnośląskie miasteczko” – tłumaczyła Komsta.

 


Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Fot. MHP/Ł. Wojtach
 
 

Z pieniędzy ministerialnych skorzystała także Fundacja Nomina Rosae z Nowego Sącza, która w ubiegłym roku zorganizowała cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym pod nazwą „Labirynt historii”. „Myślą przewodnią, która przyświecała +Labiryntowi+ była chęć przybliżania młodym ludziom skomplikowanej historii Polski, trudnych relacji Polaków z sąsiadami, wydarzeń, które po dziś dzień wywołują sprzeczne uczucia” – wyjaśniła Maria Molenda z nowosądeckiej fundacji.

Jak mówiła, do dyskusji na temat trudnych dziejów ojczystych zapraszani są historycy nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy, którzy biorą udział w panelach dyskusyjnych z udziałem młodzieży. W ramach inicjatywy realizowane są także działania artystyczne.

Krzysztof Mazur ze Stowarzyszenia Klub Jagielloński w Krakowie przybliżył cele i założenia projektu „Tu mówi Londyn”, na który złożyły się rozmowy ze świadkami historii, Polaka zamieszkującymi Wielką Brytanię, w ramach tzw. historii mówionej. Jak tłumaczył Mazur, „Tu mówi Londyn” opiera się na idei popularyzowania wiedzy o Polakach, którzy w wyniku II wojny światowej byli zmuszeni do emigracji, ale ich koncepcje, przemyślenia są wciąż aktualne. „Londyńska emigracja jest dla nas żyjącym zbiorem artefaktów, ludzi, którzy zachowali w +zamrażarce+ pewne idee i koncepcje oczywiste dla II RP, ale zupełnie obce ludziom żyjącym w PRL” – podkreślił Mazur.

Udział w programie „Patriotyzm Jutra” pomógł także łódzkiemu Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w realizacji misterium teatralnego „Szpera ‘42”. Dyrektorka centrum Joanna Podolska przypomniała, że pojęcie „szpera” nawiązuje do wydarzeń z września 1942 r., kiedy to ponad 15 tys. małych dzieci żydowskich zostało na mocy decyzji Niemców wywiezionych z getta łódzkiego do obozów zagłady.

 


Po prezentacjach wybranych projektów z poprzednich lat odbyła się ciekawa dyskusja. Fot. MHP/Ł. Wojtach

Chcąc upamiętnić tamto wydarzenie, we współpracy z Teatrem Chorea i izraelską artystką Ruthie Osterman, Centrum Dialogu przygotowało multidyscyplinarny projekt, łączący w sobie różnorodność sztuk: muzykę, taniec, fotografię, film i teatr. „+Szpera ‘42+ to podróż do autentycznych miejsc i historii z łódzkiego getta, próba podjęcia szczerego, żywego dialogu z pamięcią z czasów okupacji niemieckiej i skonfrontowaniem jej z współczesnym, codziennym życiem przestrzeni miasta w którym mieszkamy, a więc naszym życiem” – mówiła Podolska.

Jak zapowiedziała, w przyszłości spektakle dotyczące Szpery w getcie łódzkim zostaną pokazane w Izraelu, gdzie mieszka liczna społeczność ocalałych z Holokaustu łódzkich Żydów.

Dyrektor MHP Robert Kostro powiedział, że głównym celem programu jest promocja nowoczesnego patriotyzmu. Według niego, cel ten może zostać osiągnięty poprzez wspieranie projektów, w których o historii mówi w sposób zrozumiały i przystępny. „Docierają one do odbiorców za pomocą nowoczesnych form przekazów, zwłaszcza tzw. nowych mediów” – zaznaczył.

 


Dyskusję prowadził Jan Wróbel. Fot. MHP/Ł. Wojtach

Jak mówił, nowoczesny patriotyzm zasadza się nie tylko na miłości do ojczyzny, znajomości jej historii, ale i na przywiązaniu do dziejów lokalnych widzianych przez pryzmat poszczególnych regionów, a nawet rodzin.

 W tym roku na promowanie historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” resort kultury przeznaczy ogółem 2,5 mln złotych z czego 500 tys. na projekty związane z rocznicą powstania styczniowego Elektroniczne wnioski o dofinansowanie można składać do 11 lutego br.

 Dzieje.pl/MHP

 

Modyfikacja: 02/11/2013 12:29:16 przez HS

Modyfikacja: 02/11/2013 14:47:24 przez HS
2013-01-16