Otwarcie konkursu „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”

W nowym projekcie „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” - Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, zachęcają do odnalezienia i opisania osób, które miały wpływ na wychowanie młodego człowieka w  II Rzeczypospolitej.

 


 

Był rok 1918 - Polska odzyskała niepodległość. Rozpoczął się kilkuletni okres kształtowania polskich granic. Odradzająca się Rzeczpospolita zmagała się z wieloma problemami. Państwo polskie stanęło przed trudnym zadaniem odbudowy kraju w bardzo różnych dziedzinach - niestety proces ten został brutalnie przerwany przez II wojnę światową.

W ciągu dwudziestu lat niepodległości wyrosło pokolenie, które, gdy trzeba było, nie wahało się stanąć w obronie ojczyzny. Kto miał wpływ na jego wychowanie? Na kształtowanie postaw moralnych?

 

Zależy nam na tym, by nadesłane prace stworzyły katalog ciekawych i inspirujących młodzież wychowawców- przewodników - mistrzów. Poszukujemy osób, które były autorytetami i stanowiły wzorzec postępowania.

Może to być nauczyciel, drużynowy, działacz społeczny czy duchowny. Przedmiotem opisu mogą być także szkoły, drużyny harcerskie czy inne organizacje wychowawcze. Ważne, by w tym opisie pojawił się wątek związany z postacią szeroko pojętego wychowawcy.

Opisywana postać powinna być związana z regionem, z Waszą małą ojczyzną. Może to być też osoba, która przed wojną mieszkała na terenach II RP, a dziś związana jest z innym miejscem.

 

Zasady konkursu

Projekt składa się z dwóch etapów: 

I etap – napisanie opartej na źródłach historycznych pracy na wybrany przez siebie temat.

II etap – warsztaty historyczno-filmowe, na które zostają zaproszeni laureaci I etapu – autorzy najlepszych projektów.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Zgłoszenia: należy przesłać mejlem, faksem lub pocztą wypełniony formularz do 15 lutego 2013 r. 

 

 

Dane organizatorów: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35,00-099 Warszawa, tel. 22 211 90 01, fax: 22 21190 33 e-mail oferta.edu@muzhp.pl 

Kontakt: 

Gabriela Sierocińska-Dec – Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski, e-mail gabriela.sierocinska@muzhp.pl ; tel. 0 22 211 90 47.

Beata Wolszczak – Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski, e-mail beata.wolszczak@muzhp.pl; tel. 0 22 211 90 47. 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Broszura informacyjna 

 

Harmonogram

15 lutego 2013 r. - terminarz zgłoszeń- przesłanie do organizatora kwestionariusza zgłoszeniowego z krótki opisem i uzasadnieniem wybranego tematu.  

17 maja 2013 r. – termin nadsyłania prac

14 czerwca 2013 r. – podsumowanie I etapu projektu

Lipiec - październik 2013 r. – warsztaty filmowe

Listopad 2013 r. – prezentacja etiud

 

Patronat honorowy: 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

 

 

 

 

 

 

Patroni medialni: 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor: 

 

 

 

 

2013-01-07