Opis konkursu "ODWAŻMY SIĘ BYĆ WOLNYMI"

Każdy z nas ma swoją małą Ojczyznę, w której żyje, pracuje i odpoczywa. Obok, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, mieszkają i mieszkały osoby, które wywarły duży wpływ na historię społeczności lokalnej. 


Rzadko  figurują one na kartach podręczników, a ich losy pozostają nieznane, zamykając się w pamięci rodzin. Muzeum Historii Polski pragnie ocalić  od zapomnienia takich bohaterów. Pragnie zachęcić do poszukiwania osób, które działając w lokalnych społecznościach zasłużyły się w dziele odbudowy niepodległości Polski.

Dwie edycje konkursu „Odważmy się być wolnymi” pokazały, jak wiele jest takich osób i warto szukać ich dalej.

Dlatego ogłaszamy III edycję konkursu tematycznego, pod tym samym hasłem „Odważmy się być wolnymi”, ale ze zmienionym zakresem tematycznym. Bohaterami tej edycji   powinny być osoby zasłużone dla niepodległości Polski  działające w latach 1939 – 1945.  Projekt  jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.


Zależy nam na tym, by uczniowie przystępujący do projektu:

  • dotarli do wspomnień uczestników wydarzeń, miejsc związanych z wybranym bohaterem, relacji świadków, materiałów archiwalnych itp.,
  • wzmocnili swoją identyfikację ze środowiskiem lokalnym,
  • poszerzyli wiedzę o przeszłości swojego regionu,
  • uświadomili sobie, że ludzie żyjący w ich środowisku lokalnym brali udział w kształtowaniu historii naszego kraju i narodu,
  • uświadomili sobie znaczenie jednostki w tworzeniu historii.

Udział w projekcie „Odważmy się być wolnymi” pozwoli uczniom na kształcenie:

  • umiejętności docierania do rozmaitych źródeł wiedzy (relacji, archiwów, dokumentów, miejsc działalności),
  • umiejętności interpretacji zdobytych wiadomości, myślenia przyczynowoskutkowego
  • itp., selekcji faktografii i opracowania syntezy – słowem zastosowania warsztatu historycznego,
  • umiejętności zdefiniowania i zastosowania różnych form pisarskich,
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe.
Inrmację wprowadził: Piotr Wasiak 2009-05-07

Informację zmodyfikował: Wojciech Andrzej Szydłowski 2009-08-17

2009-05-07