Seminarium „Sposoby upamiętniania historii.Wołyń 1943”

Wołyński Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Stowarzyszenie „Panorama Kultur” zapraszają na seminarium pt. Sposoby upamiętniania historii.Wołyń 1943.


Semianarium odbędzie się 27 listopada (wtorek) na Wydziale Historii Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku (sala 46). Projekt współfinansowany jest m.in. przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.


PROGRAM


12:00 – 13:30
Prezentacja projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”. Podsumowanie wyników tegorocznej ekspedycji i zebranej dokumentacji:

  • promocja książki on-line
  • pokaz multimedialny z prezentacją dokumentu
  • zaproszenie do dyskusji „Sposoby upamiętniania historii” (ewaluacja projektu, pomysły na zacieśnienie współpracy i działań po stronie polskiej i ukraińskiej na 2013 rok, który będzie 70. rocznicą rzezi wołyńskiej) z działem uczestników projektu


14:30 – 17:30
Praca warsztatowa

  • 14:30 – Aleksandra Zińczuk, „Kłopoty z pamiecią”. Warsztat z zakresu historii mówionej i zbierania dokumentacji.
  • 15:00 – Emil Majuk, Metody pracy w Internecie. Warsztaty z animowania kultury w sieci.


Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Warsztaty są otwarte oraz bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania:

zaproszenie w języku polskim (*.pdf)

zaproszenie w języku ukraińskim (*.pdf)

 

Partnerzy merytoryczni projektu:
Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytut Polski w Kijowie, Konsulat RP w Łucku, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum, „UCRAINICUM” KUL w Lublinie, Wołyński Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, „Gazeta Wołyńska”.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, prowadzonego przez Muzeum Historii Polski.

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w ramach programów „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012” oraz „Wsparcie Demokracji".

Kontakt z organizatorami:
Aleksandra Zińczuk
koordynator projektu
olatnn@gmail.com
tel. +48 081 532 58 67; +48 663 990 954

 

Modyfikacja: 01/24/2013 12:19:57 przez HS

Modyfikacja: 01/24/2013 12:23:13 przez HS
2012-11-21