Wystawa Muzeum Historii Polski w Google Cultural Institute

Wystawy przygotowane przez dwa polskie państwowe muzea w tym Muzeum Historii Polski znalazły się wśród 42. ekspozycji prezentowanych na internetowej platformie Google Cultural Institute. To międzynarodowy projekt, w którym obecnie uczestniczy 17 instytucji kulturalnych z całego świata.


Trzy wystawy przygotowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Historii Polski można od środy oglądać online. Wszystkie dotyczą Holokaustu i są dostępne w ramach internetowej platformy Google Cultural Institute. Kuratorzy wszystkich 42. dostępnych na platformie wystaw przedstawiają wybrane przez siebie historie prezentując m.in. archiwalne dokumenty, listy, rękopisy, zdjęcia i materiały filmowe – często publikowane w Internecie po raz pierwszy.


Product Manager, Google – Mark Yoshitake

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski zauważył, że tego typu internetowy projekt nie powinien być substytutem kontaktu z autentycznymi instytucjami muzealnymi czy dokumentami. „Jest natomiast ważnym czynnikiem w pokazywaniu wielu elementów prawdy historycznej dotyczącej i tych dramatycznych, niezwykle smutnych, tragicznych kart historii jak również tych, z których jesteśmy dumni” – powiedział. – „To jest projekt, który buduje dostępność do ogromnego zasobu, nad którym pracujemy, i na który wydajemy publiczne pieniądze. Bez tego typu projektów ta praca nie miałaby właściwej miary, nie mogłaby być właściwie oceniona, doceniona i użytkowana”.

Siedzą: pierwszy z lewej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Bogdan Zdrojewski,
pierwsza z prawej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Małgorzata Omilanowska

 Przygotowana przez Muzeum Historii Polski ekspozycja „Jan Karski bohater ludzkości” przedstawia losy człowieka, który podjął próbę przedstawienia Aliantom informacji o Holokauście i sytuacji Żydów w czasie II wojny światowej. Ekspozycja powstała m.in. dzięki materiałom przygotowanym we współpracy z takimi instytucjami jak Muzeum Miasta Łodzi, Żydowskim Instytutem Historycznym, United States Holocaust Memorial Museum, Archiwum Instytutu Hoovera.

„Wystawa, którą pokazujemy na platformie jest po części adaptacją wystawy, którą już pokazywaliśmy w naszym muzeum. Dotychczas, jeśli w ogóle powstawały tego typu internetowe prezentacje wystaw, cała technologia tworzona była specjalnie dla danej wystawy. Oprócz kosztów kuratorskich trzeba było dodatkowo ponosić koszty oprogramowania, zatrudnienia informatyków czy promocji. Druga ważna kwestia dotycząca tej platformy to globalny zasięg oraz to, że twórcy zapewniają tłumaczenia na kilkanaście języków, dzięki czemu nasze materiały stają się dostępne praktycznie dla każdego na całym świecie” – powiedział PAP Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.

 

Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
i Dorota Szkodzińska przedstawiają wystawę o Janie Karskim

 
Według niego „ta wystawa jest bardzo ważna przede wszystkim dlatego, że dotyka związków historii Polski z jednym z najdramatyczniejszych wydarzeń XX wieku. Z jednej strony dotykamy więc tej tragicznej historii, która w dużej części miała miejsce na terenie Polski, z drugiej pokazujemy wspaniałą postać Jana Karskiego – jedną z najciekawszych, a jednocześnie stosunkowo mało znaną postać, która pozwala na pokazanie prawdy nie tylko o samym Holokauście, ale i dużego, ciekawego fragmentu historii Polski”.

Dwie wystawy przygotowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to „Tragiczna miłość w Auschwitz” i „Zanim odeszli”. Pierwsza opowiada o próbie ucieczki z obozu dwójki zakochanych więźniów – Mali Zimetbaum i Edka Galińskiego; druga poświęcona jest Żydom deportowanym do obozu zagłady z Zagłębia Dąbrowskiego w okresie od maja 1942 r. do sierpnia 1943 r. a zaistniałe wydarzenia odtworzono dzięki prawie 2,5 tys. fotografii rodzinnych odnalezionych na terenie obozu.

Od lewej siedzą: Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie
– Robert Kostro, Dyrektor Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau – Piotr Cywiński,
Product Manager, Google – Mark Yoshitake

 „Jestem przekonany, że nie można mówić o historii XX wieku bez Auschwitz – powiedział dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. – Wiele miesięcy trwały różne próby, różne podejścia. Wyszliśmy z założenia, że nie każdy może zobaczyć autentyczne miejsca pamięci, przejść te kilka kilometrów przez oba obozy. Nie każdy może doświadczyć pod swoimi nogami długości rampy kolejowej, czy doświadczyć obecności ruin. Przekaz pamięci, kultury i dziedzictwa nie może zamykać się w samym miejscu pamięci, musi wyjść na zewnątrz, promieniować i docierać do każdej zainteresowanej osoby”.

Konferencja prasowa zgromadziła wielu przedstawicieli mediów

Google Cultural Institute to projekt, który ma na celu zachowanie i prezentowanie online najważniejszych dzieł kultury i sztuki. Wśród wcześniejszych projektów znalazły się m.in. przeniesienie do internetu archiwów Nelsona Mandeli i instytutu Yad Vashem czy digitalizacja zwojów znad Morza Martwego. Wraz z trzema polskimi ekspozycjami, w środę umożliwił dostęp do 42 interaktywnych wystaw dotyczących m.in. historii apartheidu, lądowania aliantów w Normandii czy koronacji brytyjskiej królowej Elżbiety II.

za: dzieje.pl/MHP

Projekt zobacz na: www.google.com/culturalinstitute

fot. Łukasz Wojtach (MHP)

 

 

 

2012-10-10