Jak nas widzą w Ameryce?

Historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w podręcznikach amerykańskich
6-14 XII 2007


Muzeum Historii Polski oraz Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

W dniach 6-14 grudnia 2007 r. w miał miejsce III etap amerykańsko-polskiej konferencji Recovering Forgotten History. The Image of East – Central Europe in American Textbooks.

Ze strony amerykańskiej biorą udział historycy, głównie autorzy i wydawcy podręczników akademickich -  Return to diversity: a political history of East-Central Europe Since World War II, America Past and Present, US History, A History of Modern Europe, From Renaissance to the Present.

Uczestnicy konferencji podczas obrad. Fot. PW/MHP


Wymienione podręczniki stanowią podstawowe źródło wiedzy o historii, społeczeństwach i kulturze krajów Europy i świata. Teksty zawarte w tych źródłach obowiązują wszystkich studentów, niezależnie od kierunku studiów, na terenie Stanów Zjednoczonych i w niektórych krajach kultury anglosaskiej. Przyszłe elity tych krajów formują swoje elementarne sądy o narodach i regionach świata oraz ich miejscu w historii ludzkości na podstawie wiedzy, zawartej w tych podręcznikach. Znaczenie tych przedmiotów trudno przecenić zważywszy, że należą one do tzw. core curriculum na wszystkich kierunkach studiów w college’ach Ameryki Północnej. Zmiana i rozszerzenie treści zawartych w podręcznikach na temat Polski miałyby zatem ogromne znaczenie dla poprawy wizerunku Polski.

Celem naszego projektu jest zmiana wizerunku Polski w podręcznikach amerykańskich USA, wprowadzenie do podręczników amerykańskich istotnych informacji z historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Zaproponowane przez ekspertów polskich zmiany najprawdopodobniej znajdą się w następnych edycjach tych podręczników. Konferencja jest współfinansowana przez Muzeum Historii Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy konferencji podczas obrad. Fot. PW/MHP


W poprzednich dwóch etapach podczas dyskusji polskich ekspertów z amerykańskimi gośćmi udało się doprowadzić do umieszczenia wielu faktów historycznych w kilku podręcznikach, których publikacje lub wznowienia są obecnie w przygotowaniu. Pragniemy, aby trzeci etap zaowocował kolejnymi zmianami w znaczących publikacjach historycznych, w związku z tym naszym zamierzeniem jest dotarcie do wszystkich wielkich wydawnictw, które istnieją na rynku anglojęzycznym.

 Uczestnicy konferencji USA
•    Nancy Wingfield-Dosanjh, Northern Illinois University;
•    Randy Roberts, Purdue University;
•    Theodore Weeks, Southern Illinois University;
•    John Merriman, Yale University;
•    Ashley Dodge, Pearson Group;
•    Brian Wheel, Oxford University Press;
•    Gabor Agoston, Georgetown University;
•    James Collins, Georgetown University.

Uczestnicy konferencji Polska
•    prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski;
•    prof. Wojciech Fałkowski, Uniwersytet Warszawski;
•    dr Dobrochna Kałwa, Uniwersytet Jagielloński;
•  prof. Andrzej Kamiński, Georgetown University oraz Instytut Przestrzeni    Obywatelskiej i Polityki Społecznej;
•    dr Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski;
•   prof. Krzysztof Łazarski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda          Łazarskiego;
•    prof. Daria Nałęcz, Polska Akademia Nauk;
•    prof. Krzysztof Zamorski, Uniwersytet Jagielloński.

Inicjator projektu i szef projektu
prof. Andrzej Sulima Kamiński, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy szkole Łazarskiego/ University of Georgetown.
Inrmację wprowadził: Piotr Wasiak 2009-05-06

Informację zmodyfikował: Wojciech Andrzej Szydłowski 2009-08-17

2009-05-06