Rada Muzeum Historii Polski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, zarządzeniem z dn. 13 lutego 2020 roku, powołał członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie na kadencję w latach 2020–2024, w następującym składzie:

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

Zastępca Przewodniczącego Rady

dr hab. Jolanta Choińska–Mika

 

prof. Robert I. Frost

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Paulina Florjanowicz

dr hab. Dorota Folga–Januszewska

dr Adolf Juzwenko

dr hab. Zdzisław Krasnodębski

dr Katarzyna Mieczkowska

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

prof. Alvydas Nikžentaitis

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Bronisław Wildstein

Małgorzata Zakrzewska