85. urodziny Władysława Bartoszewskiego

Władysław Bartoszewski, Przewodniczący Rady Muzeum Historii Polski skończył 19 lutego 85 lat.Historyk, mąż stanu, polski polityk, działacz społeczny, pisarz, żołnierz Armii Krajowej i współpracownik Polskiego Państwa Podziemnego, więzień Auschwitz, współzałożyciel Rady Pomocy Żydom "Żegota". Po wojnie więzień polityczny w okresie stalinowskim, później wykładowca historii na KUL i autor wielu książek i artykułów dotyczących głównie okupacji niemieckiej w Polsce, po 1956 roku związany z ruchem KIK, działacz opozycji demokratycznej w latach 70. i 80. Internowany w okresie stanu wojennego, człowiek aktywnie zaangażowany w dialog polsko - żydowski i polsko – niemiecki. Po 1989 roku dwukrotnie minister spraw zagranicznych, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, kawaler Orderu Orła Białego.

100 lat dalszej aktywności i dobrego humoru życzy

Zespół Muzeum Historii Polski
2007-02-19