Inauguracja działalności MHP - maj 2006

Dnia 2 maja 2006 roku o godz. 14.00 na Zamku Królewskim w Warszawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz M. Ujazdowski w obecności Premiera Kazimierza Marcinkiewicza podpisał akt powołania i nadania statutu Muzeum Historii Polski.


W uroczystości, oprócz Zespołu ds. Powołania MHP kierowanego przez Roberta Kostro, udział wzięła grupa osobistości współpracujących przy kształtowaniu koncepcji Muzeum. Po rozpoczęciu działania nowej instytucji znajdą się oni w Radzie Muzeum. Są wśród nich: Władysław Bartoszewski, Norman Davies, Wojciech Kilar, Wojciech Roszkowski, Andrzej Rottermund, Jarosław Gowin, Adolf Juzwenko, Janusz Kurtyka, Ryszard Legutko.  


W programie uwzględniono wypowiedzi: Premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza, Ministra Kazimierza M. Ujazdowskiego, profesora Normana Daviesa, prezentację czołówki filmowej, która będzie towarzyszyła produkcjom edukacyjnym MHP, loga oraz strony www instytucji.

W dniu 1 maja 2006 roku o godz.14.00 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały zaprezentowane cele i założenia Muzeum Historii Polski. W konferencji udział wzięli Minister Kazimierz M. Ujazdowski, Podsekretarz stanu w MKiDN Tomasz Merta oraz Robert Kostro – jeden z autorów projektu powołania Muzeum Historii Polski.


Muzeum Historii Polski będzie nowoczesną placówką muzealną posługującą się technologią multimedialną i interaktywnymi formami prezentacji. Ma ukazywać najważniejsze wątki historii Polski oraz jej obywateli, w tym historii kultury, życia społecznego i obyczajów. Planujemy przedstawienie całości polskiego doświadczenia historycznego – w tym proces tworzenia wolnego społeczeństwa, obronę wolności i niepodległości, począwszy od początków polskiego parlamentaryzmu w I Rzeczypospolitej, aż po zmagania z XX-wiecznymi totalitaryzmami. Wkrótce po powołaniu Muzeum zainicjowane zostaną programy edukacyjne nastawione na dialog z młodym odbiorcą. Muzeum prezentować będzie dzieje Polski w kontekście europejskim i uniwersalnym. Placówka będzie prowadziła aktywną politykę w dziedzinie promocji polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego za granicą.  

2006-05-02