Zakończenie cyklu „Dialog pamięci historycznych w regionie ULB”

W piątek 1 czerwca w Sali Senatu Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się trzynasta, ostatnia, debata z cyklu „Dialog pamięci historycznych w regionie ULB (Ukraina-Litwa-Białoruś)”. Organizatorami odbywających się od września ubiegłego roku na przemian w Warszawie i Wilnie debat były Muzeum Historii Polski i Instytut Historii Litwy w Wilnie.

Wileńskie spotkanie otworzyli minister kultury Republiki Litwy Arūnas Gelūnas oraz ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Janusz Skolimowski. Debatę otworzył wykład profesor Aleidy Assmann (Konstancja) poświęcony dialogowi pamięci historycznych we współczesnej Europie. Profesor Henryk Samsonowicz (Warszawa) poświęcił swoje wystąpienie wartościom, na których ufundowana jest europejska tożsamość. Trzeci uczestnik debaty, profesor Alvydas Jokubaitis (Wilno), sceptycznie odniósł się do perspektywy powstania wspólnej europejskiej pamięci historycznej, konstatując że jak dotąd dominowała w Europie tendencja do odwracania się od historii i myślenia kategoriach praktycznych.

Pokłosiem trzynastu spotkań będzie tom zawierający wygłoszone podczas debat referaty o różnych aspektach pamięci historycznej w naszym regionie, który ukaże się w językach polskim, litewskim, ukraińskim i białoruskim.

Na zakończenie odczytano listy – polski i litewski – powołujące w obu krajach fora, których celem jest kontynuowanie dyskusji na temat wspólnej historii, współczesnych relacji między naszymi krajami oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych prowadzących do lepszego poznania się.


Przy stole siedzą od lewej: ambasador Janusz Skolimowski, profesor Henryk Samsonowicz, prof. Aleida Assmann, minister Arūnas Gelūnas, prowadzący debatę prof. Alvydas Nikentaitis, prof. JokubaitisW pierwszym rzędzie siedzą: prof. Assmann (druga od prawej),
prof. Samsonowicz, dyrektor MHP Robert Kostro,
ambasador Janusz Skolimowski
Wykład profesor Aleidy AssmannWykład profesora Henryka Samsonowicza2012-06-04