Prezydent RP zwiedził wystawę Muzeum Historii Polski „Pod wspólnym niebem…”

Wystawa „Pod wspólnym niebem” w Zamku Królewskim w Warszawie pokazuje drogę wiodącą przez dzieje do wielkiego dzieła, jakim była Konstytucja 3 maja i jest świadectwem zróżnicowania kulturowego, językowego i religijnego Polski – powiedział w czwartek prezydent podczas zwiedzania ekspozycji, prezentującej różnorodność kulturową Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

„Wszystko to razem stanowi wspólne dziedzictwo i źródło myślenia o przyszłości Polski. To ciekawa wystawa pokazana w sposób nowoczesny z zastosowaniem zupełnie nowych technik, w starej dobrej sprawie” – podkreślił prezydent Komorowski, który sprawuje honorowy patronat nad wystawą.


Od lewej: Igor Kąkolewski - komisarz wystawy, Robert Kostro - dyrektor Muzeum Historii Polski, Bronisław Komorowski - prezydent RP, Przemysław Morozowski - z-ca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie

Po obejrzeniu wystawy Bronisław Komorowski wpisał się do księgi pamiątkowej Muzeum Historii Polski.Od lewej: Bronisław Komorowski - prezydent RP, prezydentowa Anna Komorowska, Robert Kostro - dyrektor Muzeum Historii Polski, Maciej Klimczak - podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, prof. Władysław Bartoszewskifot. Mariusz Szachowski

2012-05-03