Informacje o Muzeum Historii Polski

Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje „Solidarności” i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej w XX wieku.


Muzeum prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną wrażliwość patriotyczną, przyczynia się do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczy w debacie nad trudnymi kartami polskich dziejów.

Muzeum jest aktywne w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku Polski, aby jej dzieje i kultura były zrozumiałe i atrakcyjne dla cudzoziemców. Z tego powodu uczestniczy w dialogu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem narodów sąsiedzkich.

Muzeum pragnie pełnić swoją misję w sposób otwarty, promując możliwie najszerszą dostępność dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych w celu wykorzystania ich cyfrowego potencjału.

Status prawny Muzeum Historii Polski w Warszawie reguluje ustawa o muzeach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Muzeum Historii Polski w Warszawie.

 

Informacje związane z budową Muzeum Historii Polski znajdują się w zakładce SIEDZIBA I WYSTAWA STAŁA.Wystawy

 • 11 listopada 2008 r. – „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności” – przekrojowa wystawa poświęcona II Rzeczypospolitej (1918-1939), jej życiu politycznemu, gospodarce, społeczeństwu, architekturze, kulturze zrealizowana w Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawę zwiedziło przeszło 50 tys. osób.
 • 11 listopada 2009 r. – „Wojenne rozstania” – poświęcona dramatycznym losom zwykłych Polaków podczas II wojny światowej.
 • 21 października 2011 r. – interaktywna wystawa „Droga do jedności. 1945-2004: Komunizm. Solidarność. Unia Europejska” prezentowana w Brukseli w ramach polskiej prezydencji w UE.
 • 2 maja 2012 r. – „Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)” – wystawa na Zamku Królewskim pokazująca I Rzeczpospolitą wraz z jej bogactwem narodów i kultur. Wystawa pokazywała m.in. atrakcyjne multimedialne mapy języków, narodów i zmieniających się granic RP, rzadkie dokumenty dotyczące unii polsko-litewskiej, miasta i rody szlacheckie Rzeczypospolitej.
 • 10 października 2012 r.  – nawiązanie współpracy,  jako jedna z pierwszych placówek kulturalnych w Polsce, z międzynarodową platformą Google Cultural Institute (obecnie Google Arts & Culture) i otwarcie pierwszej e-wystawy pt. „Jan Karski bohater ludzkości” oraz „Za żelazną kurtyną" i „Rozdzieleni przez historię".
 • 21 stycznia 2013 r. – „1863. Gra o niepodległość” – wystawa edukacyjna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, pozwalająca uczestnikom wykonywać atrakcyjne zadania przybliżające realia i wiedzę o ziemiach polskich epoki powstania styczniowego.
 • 17 maja 2013 r. – otrzymanie nagrody „Sybilla 2012” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wystawy „Pod wspólnym niebem” za najlepszą wystawę historyczną 2012 r.
 • 28 września 2013 r. – otwarcie wystawy czasowej „Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413-2013)” w Zamościu. Wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Zamojskim. W grudniu 2013 r. Muzeum otrzymało tytułu „Ambasadora Kultury Zamościa”.
 • 2014 r. – otwarcie e-wystaw „Polska droga do wolności w obiektywie Erazma Ciołka” oraz „Witold Pilecki” na platformie Google Cultural Institute (obecnie: Google Arts & Culture).
 • 24 kwietnia 2014 r. – w ramach 100. urodzin Jana Karskiego MHP przygotowało szereg wydarzeń – m.in. wystawę „Jan Karski. Człowiek wolności", video mapping, pokazy filmowe, grę w szachy w zabytkowym tramwaju i spotkanie z Szewachem Weissem.
 • 25 września 2014 r. – otwarcie wystawy czasowej „Londyn – stolica Polski. Emigracja polska 1940-1990" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 • 20 listopada 2014 r. – otwarcie przez premier RP Ewę Kopacz i kanclerz Niemiec Angelę Merkel wystawy plenerowej „Odwaga i pojednanie" w Krzyżowej.
 • 2015 r. – otwarcie e-wystawy „Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1948” oraz „Codzienność na Ziemiach Zachodnich (1945-1948)" na platformie Google Cultural Institute (obecnie: Google Arts & Culture).
 • 10 kwietnia 2015 r. – otwarcie wystawy plenerowej „Smoleńskie portrety" na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
 • 24 września 2015 r. – otwarcie wystawy czasowej „Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 • 20 lipca 2016 r. – otwarcie wystawy czasowej „Jan Paweł II. Źródła" na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
 • 2016 r. – otwarcie e-wystaw „«Chcieliśmy po prostu być z nimi…» Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Społecznej «KOR» (1976–1981)”, „Droga do Indii” i „«Jestem ostatnia». Lidia Ciołkoszowa – świadek XX wieku” na platformie Google Cultural Institute (obecnie: Google Arts & Culture).
 • 2 maja 2017 r. - premiera wystawy „Gusen: Granit i śmierć, pamięć i zapomnienie” w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
 • 10 września 2017 r. – otwarcie wystawy czasowej „Tadeusz Kościuszko – Człowiek Idei" na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
 • 2017 r. – otwarcie e-wystaw „Gusen: granit i śmierć, pamięć i zapomnienie", „Cytadela Warszawska. Historia miejsca", „Trudne wybory gen. Władysława Andersa", „Tadeusz Kościuszko – Człowiek Idei" na platformie Google Arts & Culture.
 • 31 stycznia 2018 r. - premiera wystawy "Kobiety Niepodległości" w Parlamencie Portugalskim.
 • 2018 r. - otwarcie e-wystaw „Odrodzenie ciała. Organizacje sportowe, turystyczne i opiekuńcze w służbie Niepodległej” oraz „Odrodzenie ducha. Organizacje spółdzielcze, religijne i kobiece w służbie Niepodległej” na platformie Google Arts & Culture.
 • 3 września 2019 r. - otwarcie wystawy plenerowej „Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze” w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.
 • 11 października 2019 r. - otwarcie wystawy plenerowej „Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze” w Bredzie (Holandia).

 


Działalność edukacyjna i popularyzatorska

Znaczącym elementem działalności MHP są przedsięwzięcia popularyzatorskie. Przykładem są m.in. realizowany w latach 2007-2013 cykl filmowy pt. „Kogo kręci kino historyczne?” – tematyczny przegląd filmów fabularnych i dokumentalnych poświęconych historii. Każdy seans był komentowany przez historyków, filmoznawców oraz ludzi filmu podczas specjalnych paneli dyskusyjnych.

Oferta edukacyjna jest skierowana do szkół i rodzin. Zawiera m.in. konkursy szkolne, interaktywne pakiety edukacyjne (polsko-angielski „Jan Karski i jego czasy” oraz „Tadeusz Kościuszko. Człowiek idei") i gry przestrzenne. Jest to autorski wynalazek, który łączy w sobie elementy wystawy z interaktywnością uczestników.

Co roku 11 listopada organizowana jest przez Muzeum plenerowa impreza „Przystanek Niepodległość”, w ramach której organizowane są fabularne gry przestrzenne, koncerty, gry miejskie, czytanie dzieciom książek przez wybitnych aktorów itp.

Muzeum Historii Polski od wielu lat organizuje Plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku”. To pierwszy tego typu plebiscyt w Polsce, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku.  Można do niego zgłaszać wydarzenia związane z szeroko rozumianą historią, filmy historyczne, wystawy, portale internetowe, odkrycia archeologiczne, powstanie nowych placówek działających na rzecz historii, konferencje i sympozja, innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne, gry, książki, audiobooki, konkursy etc. Plebiscyt jest dwuetapowy. W pierwszej kolejności najwartościowsze projekty wybierają eksperci (naukowcy, muzealnicy), a następnie internauci głosują na jedno spośród wyselekcjonowanych przedsięwzięć.

Muzeum posiada tematyczne portale internetowe, w tym popularny serwis historyczny – www.dzieje.pl oraz profile na portalach społecznościowych, w tym kanał YouTube, na którym zamieszczane są krótkie filmy edukacyjne poświęcone ważnym wydarzeniom, procesom i postaciom w historii Polski. 


Działalność naukowa

Muzeum wydało dotąd ponad 100 publikacji – katalogów, antologii, wydawnictw popularnonaukowych, monografii, eseistyki historycznej, materiały audiowizualne. Publikacje MHP doceniane były wielokrotnie zarówno za ich walory merytoryczne (nagroda im. prof. Jerzego Skowronka za Węzły pamięci niepodległej Polski), estetyczne (nagroda Stowarzyszenia Twórców Sztuki Użytkowej za katalog Jan Karski. Człowiek wolności), warsztatowe (nagroda KLIO w kategorii edytorskiej za album Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej), a także uznawane za najlepszą ksiażkę roku (Nagroda Identitas 2017 za zbiór esejów Palus sarmatica).

Wydawnictwa można zakupić w sklepie internetowym (www.muzhp.pl/pl/sklep) oraz w wybranych księgarniach. Część tytułów dostępna jest także za darmo w wersji elektronicznej on-line.

Jednym z ważnych instrumentów realizowanych dla potrzeb środowiska akademickiego jest portal www.polishhistory.pl ułatwiający orientację w życiu środowiska historycznego oraz dostęp do rozmaitych treści i zasobów dostępnych zarówno w Internecie jak i w tradycyjnych instytucjach akademickich i kulturalnych.

Muzeum stworzyło również  BazHum – internetową baza bibliograficzną czasopism humanistycznych. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do bezpłatnego udostępnienia w ramach bazy pełnotekstowych wersji wielu czasopism historycznych i humanistycznych.

Współpraca z zagranicą

Muzeum realizuje program współpracy zagranicznej z innymi muzeami, instytucjami akademickimi oraz edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji i Niemczech. Prowadziło również specjalny fundusz stypendialny dla zagranicznych historyków interesujących się historią Polski. Wśród naszych partnerów są m.in. takie instytucje jak Imperial War Museum, Google Arts&Culture, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Muzeum w dziedzinie współpracy zagranicznej jest projekt „Jan Karski. Niedokończona misja”. W jego ramach udało się m.in. zrealizować pakiet edukacyjny w języku polskim i angielskim, wystawę mobilną w wersji polskiej (w 22 miastach, m.in. Warszawa, Wrocław, Kielce) i angielskiej (w 42 miastach, m.in. w Brukseli, Tokio, Rzymie, Sztokholmie, Madrycie czy Ottawie), Dni Karskiego (MHP zrealizowało jedenaście takich wydarzeń: w Poznaniu, Krakowie (dwie edycje), Sopocie, Lublinie, Białymstoku, Radomiu, Opolu, Warszawie, Nowym Sączu oraz Płocku), a wreszcie zainicjować skuteczną akcję na rzecz pośmiertnego nadania Karskiemu amerykańskiego medalu wolności przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę.

Patriotyzm Jutra

Od 2009 roku Muzeum udziela granty na projekty organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w ramach programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. W ramach tego programu do tej pory udzielono dofinansowania 110 projektom z całej Polski na łączną kwotę 24 mln złotych.