Dotacje konkursu „Patriotyzm Jutra” na rok 2012 – przyznane!

Muzeum Historii Polski po raz kolejny rozstrzygnęło konkurs w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

W tym roku zainteresowanie konkursem było rekordowe – w elektronicznym systemie naboru wniosków utworzono ponad 1400 kont, złożono blisko 700 wniosków, z czego 675 spełniło kryteria formalne. Jury przyznało dotacje 97 projektom na łączną kwotę 2 mln zł.

Wśród wyróżnionych inicjatyw znajdują się propozycje gier miejskich, warsztatów edukacyjnych, stron i serwisów internetowych, wystaw, projekty historii mówionej, wydawnicze i związane z digitalizacją źródeł.

Konkurs Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra” wspiera finansowo inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz zachęcają do poznawania historii. W roku ubiegłym dzięki dotacjom realizowano filmy, wydawano książki, organizowano konferencje, konkursy, wystawy, warsztaty edukacyjne i projekty badawcze.


2012-03-26