I polsko-ukraińska konferencja "Wspólna przeszłość".

W dniach 25–28 września 2008 ok. 40 nauczycieli z Polski i Ukrainy spotkało się, aby dyskutować nad przekazywaniem wiedzy o wspólnej historii obu krajów.

Podczas konferencji doszło do konfrontacji odmiennych systemów szkolnych, programów nauczania i wizji historycznych. Nauczyciele analizowali polskie i ukraińskie podręczniki szkolne w zakresie historii nowożytnej, opracowując katalogi pojęć i tworząc lekcje uwzględniające spojrzenie drugiej strony.  Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze, a prezentacje i dyskusje stały na wysokim poziomie merytorycznym. Na początku 2009 roku ukaże się wydawnictwo pokonferencyjne sumujące prace konferencji. Przewidujemy dalsze spotkania.
2009-05-04