Jan Paweł II o polskiej kulturze

16 listopada 2007 w Centrum Prasowym Foksal odbyła się sesja naukowa Jan Paweł II o polskiej kulturze zorganizowana przez Muzeum Historii Polski i Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.


Uczestnicy konferencji podczas obrad. Fot. AŻ/MHP


Sesja była podsumowaniem projektu badawczego Indeks cytowań polskiej i literatury i kultury w tekstach Jana Pawła II przeprowadzonego przez MHP. Jego celem było zbadanie, jakie polskie dzieła i w jakich kontekstach przywoływał Jan Paweł II w swoich wypowiedziach. W rezultacie powstała baza cytatów z dzieł papieża Polaka, zawierających odniesienia do polskiej literatury i kultury.

Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski i dr Agnieszka Kurnik, historyk literatury. Fot. AŻ/MHP


W czasie sesji zaprezentowano wyniki badań. Prof. Bogdan Piotrowski z Uniwersytetu la Sabana w Kolumbii w wykładzie „O polskości i uniwersalizmie w nauczaniu Jana Pawła II” podkreślił, że kultura polska w czasie pontyfikatu Jana Pawła II przeżywała renesans. Dr Agnieszka Kurnik z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ingantianum w Krakowie przedstawiła wnioski z Indeksu cytowań w wystąpieniu „Bo piękno na to jest, by zachwycało…(C.K. Norwid). Kultura polska w obszarze myśli Jana Pawła II”.

Bogdan Piotrowski, Uniwersidad de la Sabana - Kolumbia. Fot. AŻ/MHP


Po wykładach odbyła się dyskusja między obecnymi na sesji badaczami literatury, kultury, historii, filozofii i teologii.
2009-05-04