I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

W dniach 28-30 czerwca 2007 roku ,pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, odbywał się w Krakowie I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.


Celem cyklu kongresów, które będą odbywać się co pięć lat, jest koordynacja i wspomaganie międzynarodowych badań na historią Polski, jej dziedzictwem kulturowym i historycznym oraz integracja ośrodków naukowych prowadzących takie badania.

Rozpoczęcie kongresu w Auli Audytorium Maximum w Krakowie. Fot. MHP


Do Krakowa przyjechało prawie 450 historyków zajmujących się historią Polski z 37 krajów, w tym m. in.: Sabire Arik (Turcja), Daniel Bagi (Węgry), James Barrett (USA), Władysław Bartoszewski (Polska), Emil Brix (Austria), Richard Butterwick (Wielka Brytania), Norman Davies (Wielka Brytania), Rolf Fieguth (Szwajcaria), Peter Haslinger (Niemcy), Pierre Etienne Penot (Francja), Tokimasa Sekiguchi (Japonia), Timothy Snyder (USA), Robert Traba (Niemcy), Adam Zamoyski (Polska).
Na ponad 20 sympozjach, spotkaniach i warsztatach były przedstawiane i dyskutowane problemy dziejów Polski w historiografii Europy i świata, omawiano zasady organizacji, porządkowania i udostępniania zbiorów bibliotek i archiwów w Polsce oraz zbiorów polskich za granicą. Przybliżono możliwości wykorzystania filmu dokumentalnego w badaniach nad różnymi aspektami historii Polski. Zaprezentowano także organizacje wspierające finansowo i organizacyjnie badania nad dziejami Polski.

30 czerwca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski wziął udział w uroczystym zamknięciu Kongresu.

Wręczenie nagrody Pro historia Polonorum

Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Andrzej Banach, po raz pierwszy wręczył nagrodę  Pro historia Polonorum – za najlepszą książkę dotyczącą historii Polski, wydaną w języku obcym w latach 2002-2006.

Statuetkę Galla Anonima (prekursora polskiej historiografii i zarazem obcokrajowca -  symbol konkursu) otrzymał amerykański historyk - Timothy Snyder.

prof. Timothy Snyder. Fot. MHP


W nagrodzonej publikacji- Sketches from a Secret War. A Polish Artist’s Mission Liberate Soviet Ukraine, Yale 2005 ukazał fascynującą biografię Henryka Józewskiego, artysty, żołnierza i zarazem jednego z twórców polityki polskiej wobec Ukrainy przed wojną oraz działacza podziemia w czasie II wojny światowej. Niemal sensacyjne losy tej postaci uświadamiają rolę Polaków w dziejach Europy Wschodniej.

Statuetka Galla Anonima - nagroda Pro Historia Polonorum, waży 4 kilogramy. Fot. MHP


Kapituła nagrody składająca się ze specjalistów różnych okresów historii, pod przewodnictwem dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. dra hab. Andrzeja Banacha, zapoznała się z 45 wydanymi za granicą książkami, które zgłoszono do konkursu. Najliczniej reprezentowane były prace niemieckie (17), zgłoszono dość dużo pozycji amerykańskich (8), węgierskich (7) i brytyjskich (5). Pojawiły się nadto kandydatury z Czech, Ukrainy, Rosji, a także z Austrii, Chorwacji, Francji, Słowacji. Dokonując selekcji Kapituła preferowała dzieła autorskie, łączące twórcze walory naukowe z umiejętnością dotarcia do szerszego grona czytelników.

Przyznana została  także nagroda honorowa Pro Historia Polonorum za wybitny dorobek naukowy dla badacza o bogatym i cenionym w świecie dorobku dotyczącym historii Polski- prof. Normana Daviesa.

prof. Norman Davies otrzymuje honorową nagrodę za całokształt twórczości. Fot. MHP


Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Jagielloński


Prezentacja Muzeum Historii Polski


Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski podczas prezentacji działalności muzeum. Fot. MHP


Dr Paweł Skibiński, kierownik działu badawczego Muzeum Historii Polski prezentuje założenia nowego portalu dla zagranicznych historyków (polishhistory.pl). Fot. MHP


W tle już działająca internetowa baza wszystkich polskich czasopism historycznych (BazHum). Fot. MHP


Po prezentacji, zarówno dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, jak i dr Paweł Skibiński, chętnie odpowiadali na pytania zadawane z sali. Fot. MHP

2009-05-04