Tradycje Parlamentarne w Polsce

W dniach 26-28 lutego 2007 r. w Sulejówku odbyła się  konferencja dla nauczycieli historii poświęcona tradycjom parlamentarnym w Polsce. 


Przyjechali doradcy metodyczni z różnych stron kraju.  Organizatorzy – Muzeum Historii Polski  i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – za podstawowy cel przyjęli konfrontację aktualnego stanu badań nad systemem  demokratycznym w dawnej Polsce  ze stereotypami utrzymującymi się w szkolnej edukacji historycznej. Konferencję zorganizował i prowadził z ramienia MHP  Aleksander Pawlicki, opiekunką grupy ze strony CODN była Ewa Bobińska

Wykłady: prof. Jolanty Choińskiej-Miki (UW) pt. Prawo jest królem. Władza i jej uzasadnienia w Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz prof. Jana Dzięgielewskiego (UW, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku) o Sporach o demokrację szlachecką w historiografii polskiej i obcej dotyczyły okresu staropolskiego. Bogate w nieznaną powszechnie faktografię pozwoliły na zweryfikowanie fałszywych i niepochlebnych dla naszych przodków sądów. Prof. Jerzy Kłoczowski poprowadził słuchaczy w tajemniczy świat demokracji dominikańskiej. Forma konwersatorium ośmieliła uczestników i rozgorzała dyskusja mocno wykraczająca poza ramy tematu. Wreszcie, dr Paweł Skibiński (MHP, UW) postawił tezę, że demokracja w II Rzeczypospolitej musiała upaść, podpierając swój wywód prezentacja multimedialną.

Poza słuchaniem wykładów i dyskutowaniem z prowadzącymi, nauczyciele brali udział w warsztatach metodycznych poświęconych głównie pracy ze źródłem. Dr Karol Mazur (MPW) i Aleksander Pawlicki (I SLO) poprowadzili zajęcia na podstawie  tekstów  źródłowych związanych ze staropolskim procesem legislacyjnym. Potem przyszedł czas na analizę podręczników.  Aleksander Pawlicki pokazywał ukryte w nich treści – nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka. Tę tematykę uwieńczyło spotkanie z autorami podręczników do historii – Janem Wróblem i Grzegorzem Szymańskim.

Ostatni dzień poświęcony został zagadnieniu samorządności. Najpierw prof. Anna Kamler z UW opowiedziała o Republikańskiej pajdei, prezentując proces przygotowania  szlachcica do życia publicznego.  Wykład ten stanowił wstęp do warsztatów na temat samorządów szkolnych. Organizatorom chodziło o  ukazanie użyteczności wiedzy, którą można zastosować do  współczesnych działań praktycznych. Materiałem do refleksji był również esej prof. Danuty Koźmian pt. Historyczne tradycje i osiągnięcia samorządu uczniowskiego w pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Zajęcia zakończyły się warsztatami prowadzonymi przez Krzysztofa Łosia z CEO metodą analizy SWOT pt.  Samorząd szkolny – reaktywacja nieboszczyka oraz dyskusja panelową na ten sam temat, a udział w niej wzięli także Alicja Pacewicz (CEO) i  prof. Julian Radziewicz (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna).

Podsumowanie zajęć przyniosło MHP wiele pochlebnych, a także pouczających uwag, które pozwolą  udoskonalić nasze propozycje. Aby zachęcić do korzystania z muzealnej oferty edukacyjnej informujemy, że opisywana konferencja została przez uczestników oceniona na 4,8 w skali od 1 do 5.

2009-05-04