Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane

Wybór esejów Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane, prezentowany wspólnie przez Muzeum Historii Polski i Teologię Polityczną, przybliża dorobek intelektualny i publicystyczny Tomasza Merty.
Publikacja ukazuje twórczą interpretację myśli konserwatywnej w kontekście życia publicznego w Polsce ostatniego dwudziestolecia – w odniesieniu do państwa, tradycji narodowej i wyzwań współczesnego patriotyzmu. 

„Zebrane z dwóch ostatnich dekad teksty Tomasza Merty prezentują zaskakująco spójny punkt widzenia na politykę, historię i kulturę. Można to wytłumaczyć tylko wyjątkową wewnętrzną integralnością ich autora. Merta zawsze wiedział, co pisze i dlaczego. Lektura tych tekstów dzisiaj przywraca nadzieję”
Marek A. Cichocki

„Książka jest zbiorem tekstów pisanych przy różnych okazjach i w różnych miejscach. Łączy je niezwykła osobowość autora: z jednej strony subtelnego intelektualisty dostrzegającego bogactwo rzeczywistości i wieloznaczność idei, z drugiej człowieka, który pragnął zmieniać świat. Książkę można więc traktować jako zbiór przemyśleń, ale także jako inspirującą zachętę do działania. Konserwatyzm Tomasza Merty był konserwatyzmem twórczym, żywym i bogatym. Nie można go imitować, lecz można się z niego uczyć”
Ryszard Legutko

„Tomasz Merta swój intelektualny talent i pracę oddał zmaganiom o duchowy fundament Rzeczypospolitej. Zbierał najmocniejsze argumenty na rzecz prawomocności patriotyzmu i postawy konserwatywnej. Jego teksty składają się na pewien kanon nowoczesnego myślenia o Polsce i są świadectwem roztropnej troski o jej przyszłe losy”
Rafał Matyja

„Tomasz Merta był konserwatystą otwartym na świat tak intelektualnie, jak i społecznie. Według najlepszych tradycji polskiej inteligencji zarówno w działalności publicystycznej, jak i w pracy naukowej poświęcał się sprawom społecznym, wychowaniu młodzieży i polityce, Był niezwykle mądry i oczytany, miał dar rozmowy i przyjaźni. Publikował dużo, ale był zbyt oddany sprawie publicznej i zmarł zbyt młodo, by mieć czas napisać swoją własną wielką pracę. Ale oto, właśnie dzięki wysiłkom przyjaciół, powstała książka, która gromadzi i utrwala myśl wybitnego człowieka”
Timothy D. Synder
 
Cena: 48 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki
 
Publikacja dostępna w księgarniach w całej Polsce.

Biogram Tomasza Merty 
 
Wybrane artykuły dostępne na stronach MHP:

Artykuł „Listopad”, czyli polski spór o modernizację
Muzeum Historii Polski – początek podróży