Seminarium o wykorzystaniu cyfryzacji w humanistyce

Z udziałem naukowców, informatyków i studentów w piątek (28 października) w Warszawie odbędzie się seminarium naukowe zorganizowane przez Centrum Otwartej Nauki (ICM UW) w ramach światowego tygodnia (24–30 bm) Open Access, czyli promocji otwartego dostępu do treści naukowych i kulturalnych. W seminarium bierze udział Muzeum Historii Polski, którego pracownicy opowiedzą, jak prowadzić badania oraz pisać z wykorzystaniem cyfrowych zasobów humanistycznych.


Zasada otwartego dostępu umożliwia czerpanie w pełni z możliwości, jakie w świecie nauki utorowała rewolucja cyfrowa. Dzięki zastosowaniu modelu open access powstają nowoczesne narzędzia do prowadzenia badań naukowych, pojawiają się nowe formy komunikowania osiągnięć badawczych i otwierają nieznane wcześniej perspektywy poszukiwań (nauka 2.0).

Seminarium jest zorientowane na kwestie praktyczne. Poruszone zagadnienia będą się obracały w kręgu dziedzin humanistycznych i społecznych. Omówione zostaną wybrane zagadnienia nauki 2.0, otwarte modele komunikacji naukowej oraz istotne kwestie prawa autorskiego. Przedstawione zostaną projekty, które umożliwiają digitalizowanie i udostępnianie treści naukowych – czasopism, pojedynczych artykułów i monografii naukowych.

Seminarium Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty rozpoczyna się w piątek o godzinie 16.30 w Instytucie Kultury Polskiej UW w sali nr 5 przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Wstęp wolny.

P R O G R A M:

  • Kompetencje cyfrowe humanisty – wokół zagadnień nauki 2.0 – Kamil Śliwowski (Creative Commons Polska)
  • Prawo autorskie dla humanisty: aspekty praktyczne. Otwórz Książkę – Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe)
  • Otwarte modele komunikacji naukowej. Repozytorium CeON – Jakub Szprot (Centrum Otwartej Nauki)
  • Cyfrowe zasoby humanistyczne. Bazhum – Michał Szczepański (Muzeum Historii Polski)

Zainteresowanych organizatorzy proszą o skorzystanie z formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji

Inne wydarzenia w trakcie Open Access Week 2011
2011-10-26