Droga do jedności. 1945-2004: Komunizm. Solidarność. Unia Europejska

Gra-wystawa Muzeum Historii Polski „Droga do jedności. 1945-2004: Komunizm. Solidarność. Unia Europejska” pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, została przygotowana z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.  Ekspozycję można było obejrzeć w Brukseli (pawilon wystawowy w Parc du Cinquantenaire) w dniach 20-28 października 2011 r.
 
Wystawa
Wystawa „Droga do jedności” opowiadała o drodze od komunistycznych dyktatur w Środkowej i Wschodniej Europie do wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. Jest to droga, którą Polacy dzielą z Czechami, Słowakami, Węgrami, częściowo również z Niemcami i innymi narodami Europy Środkowej i Wschodniej. Doświadczenie to jest wyjątkowe, lecz zapoznanie się z nim było dla obywateli Belgii i innych krajów Europy Zachodniej ciekawe i ułatwiające rozumienie współczesnej Europy.  Pokazuje, jak ważnym osiągnięciem dla Europy było powołanie i rozwój Unii.  Zwiedzający mogli dowiedzieć się, w jaki sposób Polacy funkcjonowali w kraju rządzonym przez komunistów, w jaki sposób odzyskali niepodległość i w jakich okolicznościach przystąpili do Unii. Prezentowane fotografie, teksty i infografiki pokazywały system totalitarny, w którym były łamane prawa człowieka i który był niezdolny do zaspokajanych duchowych i materialnych potrzeb swoich obywateli.
 
Wystawa mówiła jednak nie tyle o cierpieniach, ale o odważnych ludziach, którzy potrafili sprzeciwić się niesprawiedliwości. W 1980 r. powstała „Solidarność” – ruch który nie był ani prawicowy, ani lewicowy, ale był autentycznym ruchem obywatelskim. „Solidarność” postawiła szereg fundamentalnych kwestii – począwszy od postulatów płacowych, poprzez prawa pracownicze, zwolnienie więźniów politycznych, wolność słowa i wolność religijną, aż po demokrację i wolność polityczną. Obok siebie wystąpili robotnicy, chłopi, intelektualiści, studenci i duchowni – często spierając się, ale i współpracując dla wspólnego dobra. Był to ruch pokojowy, dążący do wyegzekwowania praw obywatelskich. „Solidarność” przetrwała mimo wprowadzenia stanu wojennego, aresztowania jej przywódców i represjonowania protestujących obywateli. Przetrwała między innymi dzięki solidarności jaką okazali jej ludzie z Zachodu, w tym solidarni z Polakami Belgowie. Kilka opowieści o Belgach pomagających „Solidarności” pojawiło się na naszej ekspozycji. Polska „Solidarność” zapoczątkowała zmiany, które doprowadziły do uwolnienia się Europy Wschodniej z komunistycznej dyktatury i podporządkowania Związkowi Sowieckiemu w 1989. Rok 2004 był spełnieniem marzeń dla obywateli Polski i innych państw, które stały się członkami Unii Europejskiej.
 
Gra
Wystawa Droga do jedności to jednocześnie gra. Każdy mógł wziąć w niej udział. Wystarczyło pobrać przy wejściu kartę pracy i odszukać informacje potrzebne do rozwiązania znajdującego się na niej testu.
 
Proponowane aktywności dostarczały potrzebnej wiedzy i dobrej rozrywki. Uczestnik m. in. przechodził przez drzwi cenzury, sprawdził na czym oszczędzano budując osiedla z wielkiej płyty i mógł zagłosować w wolnych wyborach 1989 r. Każdego kto rozwiązał test czekała nagroda. Uczestnik gry spędził na wystawie około godziny.
 
Komiks
Przewodnikiem po historii Polski lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku był specjalny komiks przygotowany przez Marzenę Sowę i Sylvain Savoia. Stworzona przez tę parę postać - dziewczynka imieniem Marzi, opowiadał naszym gościom historię powstania „Solidarności” i wstąpienia Polski do UE.

Strefa dla Dzieci
Dla dzieci przygotowaliśmy minikino z wygodnymi pufami, w którym odbywały się projekcje bajek z tamtych lat: „Reksio” oraz  „Bolek i Lolek”.


Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Partnerzy: Ambasada RP w Belgii, Polska Organizacja Turystyczna, Le Soir, Polska Agencja Prasowa (PAP), Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC),  Wspólnota Francuska w Belgii, Przedstawicielstwo Flandrii przy Ambasadzie Belgii w Polsce, CANON (Agenda Ministerstwa Wspólnoty Flamandzkiej ds. Edukacji i Komunikacji), Rząd Flamandzki.