Jan Edward Romer. Pamiętniki.

Pamiętniki Romera obejmują zasadniczo okres 1914-1927. Znaczną ich część zajmują opisy działań wojennych szeroko komentowanych przez autora.
Dają one wgląd w stan polskiej armii z okresu dwudziestolecia, jej porównanie z armią austriacko-węgierską, a także prezentują ciekawy i niepozbawiony dramatycznych zwrotów życiorys autora - zawodowego oficera.

Jan Romer (1869-1934), gen. broni Wojska Polskiego, oficer zawodowy armii austro-węgierskiej, podczas I wojny światowej walczył we Włoszech i na froncie wschodnim. Po 1918 wstąpił do Wojska Polskiego, brał udział w walkach z Ukraińcami w 1919; kierował Polska Misją Wojskową do Spraw Zakupów we Francji. W 1920 dowodził najpierw dywizją, a później i armią. Po zakończeniu wojny pełnił funkcję inspektora artylerii.

Cena: 49 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki
 
Książka jest nieodpłatnie udostępniona w Internecie:
http://ngoteka.pl/handle/item/290