Dzieci Holocaustu

19 sierpnia odbyła się w Warszawie 23. ogólnoświatowa konferencja organizacji znanej w Polsce, jako Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu (World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust).

Doroczna konferencja po raz pierwszy odbyła się w Polsce, co przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu tłumaczą jako rezultat przełamania lęku wielu spośród członków tej organizacji przed traumą powrotu do kraju, gdzie zginęli ich najbliżsi a także poprawiającego się wśród diaspory żydowskiej wizerunku Polski. Aleksandra Kopystyńska,  vice prezes Polskiego Stowarzyszenia uważa ten fakt za wydarzenie historyczne, o które od lat zabiegali członkowie polskiego Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu liczy około 700 członków i powstało w 1991 roku. Większość członków stowarzyszenia to katolicy z żydowskimi korzeniami, którzy ocaleni zostali i zaadoptowani przez swoich polskich opiekunów. Po 1989 roku wielu z nich po raz pierwszy decydowało się ujawnić swoje żydowskie pochodzenie.

Organizatorzy – Światowa Federacja Żydowskich Dzieci Ocalonych z Holcaustu oraz Polskie Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu  ptzygotowali w dniach 19-22 sierpnia serie wykładów, warsztatów i spotkań dla około 400 uczestników konferencji w tym ponad 200 gości z zagranicy, z których wielu, szczególnie towarzyszących ocalonym członków rodzin odwiedzi Polskę po raz pierwszy.

Wśród prezentujących wykładowców byli profesorowie Adam D. Rotfeld, Feliks Tych, Aleksander Skotnicki. Rabin Michael Schudrich opowie o odradzaniu się życia żydowskiego w Polsce a dr Helena Datner wygłosi wykład pt. Być Żydem w Polsce. Warsztaty przeznaczone dla ocalonych i ich dzieci koncentrować się będą wokół przeżycia, jakim będzie dla uczestników przybycie do Polski i pobyt w Warszawie.
2011-08-17