Wystawa o Komitecie Obrony Robotników w krakowskim oddziale MHP

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się otwarta w maju  wystawa PROjekt hardKOR w krakowskim oddziale Muzeum Historii Polski - Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Ekspozycję zwiedzają turyści - jak zwykle w tym czasie licznie przybywający do Krakowa oraz sami krakowianie. Wystawę można oglądać do końca października br.

Wystawa „PROjekt hardKOR” przedstawia fenomen KOR-u, który skupiał ludzi wywodzących się z różnych środowisk, o różnej wrażliwości i poglądach, których połączyła idea sprzeciwu wobec niesprawiedliwości systemu komunistycznego. Widz zobaczy historię osób, które zaryzykowały w imię obrony godności i wolności Polaków. Wśród świadków historii, którzy udzielili Muzeum PRL-u wywiadów są m. in. Mirosław Chojecki, Piotr Naimski, Ludwik Dorn, Ewa Milewicz, Jan Lityński, Henryk Wujec, Zbigniew Romaszewski i Seweryn Blumsztajn.

Ekspozycja ma charakter multimedialny, ale z wykorzystaniem autentycznych obiektów i dokumentów. Na wystawie znajdą się wspomnienia, fotografie, fragmenty filmów, relacje świadków historii, dokumenty (wydawnictwa podziemne, czasopisma, biuletyny, notatki dokumentujące zasady pomocy materialnej), wybrane cytaty z wspomnień działaczy KOR-u, dzienników, przedmioty pomagające wyobrazić sobie przestrzeń tamtego okresu. Wśród eksponatów są: dziennik „pokładowy” z mieszkania J. Kuronia, fiszki pomocy, kartka żywnościowa z 1976 roku, tablice z lat 70. Wskazujące kierunek kolejki, w której wydawano kartki żywnościowe, jeden z pierwszych numerów „Robotnika”, papierosy Giewonty

Wystawa skierowana jest zarówno do osób, które pamiętają czasy PRL-u jak i młodzieży, która ten okres w historii Polski zna z rodzinnych opowieści oraz lekcji szkolnych.

Z członków KOR w otwarciu wystawy oprócz Jana Lityńskiego wziął udział Mirosław Chojecki, szef największej w peerelu podziemnej oficyny wydawniczej NOWa. Obecni byli nowohuccy działacze opozycji z tamtych lat m.in. Mirosław Handzlik, samorządowcy, politycy, ludzie ze świata kultury i mediów. Z reakcji pierwszych gości wystawy wynika, że ekspozycja robi duże wrażenie. Podkreślano m.in. jej wartość informacyjną oraz nowoczesną ale przejrzystą formę.

FOTORELACJAPubliczność oczekująca na otwarcie wystawy
Od lewej stoją: dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, minister w Kancelarii Prezydenta RP Jan Lityński, kierownik Muzeum PRL-u Jadwiga Emilewicz, współzałożyciel KOR Mirosław Chojecki, rzecznik MHP Marek Stremecki - podczas wernisażu wystawy
Dyrektor MHP Robert Kostro podczas odczytywania listu od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do organizatorów i zwiedzających wystawęPubliczność podczas wernisażu
Pierwsi zwiedzający

2011-05-20