Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP

Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP – to tytuł drugiego tomu przygotowanego w ramach projektu Działania państwa polskiego w sferze historii po II wojnie światowej.
Celem publikacji było zwrócenie uwagi na działania podejmowane w obszarze dziedzictwa narodowego oraz popularyzowaną ale też negowaną wizję historii Polski po 1989 roku.
 
Książka przedstawia wnioski z badań w obszarach polityki zagranicznej, edukacji powszechnej, życia kulturalnego oraz domeny symbolicznej państwa w odniesieniu do orderów i odznaczeń. W publikacji zamieszczono teksty m.in. prof. Antoniego Dudka, prof. Andrzeja Nowaka, prof. Rafała Habielskiego, dr. Łukasza Michalskiego, Jacka Millera i prof. Jana Rydla.

Publikację otwiera zorganizowana przez MHP dyskusja poświęcona stosunkowi polityki do historii po 2005 roku z udziałem prof. Andrzeja Friszke, prof. Rafała Stobieckiego, dr. Dariusza Gawina i dr. Kazimierza Wóycickiego.

Tom Politycy i historycy stanowi bezpośrednią kontynuację i rewers zbioru Polityka czy propaganda poświęconego działaniom władz komunistycznych w obszarze pamięci po 1944 roku.

Kilka artykułów z tej książki udostępniamy w repozytorium naukowym CEON na licencji CC-BY-NC:

- Jan Rydel, Polityka historyczna na kierunku zachodnim po 1989 roku – obserwacje własne https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12061
- Łukasz Michalski Kilka uwag o mitach na temat świadomości historycznej Polaków https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12077
- Rafał Habielski, Przeszłość w sferze publicznej i życiu kulturalnym 1989–2005 (obszary zainteresowań, interpretacje, nośniki) https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12060
- Łukasz Michalski, Kronika zaniechań. Polityka państwa wobec szkolnej edukacji historycznej 1989-2005 https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12076
- Państwo wobec historii (dyskusja) https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12075
- Antoni Dudek, Historia i polityka w Polsce po 1989 roku https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12078


Nakład wyczerpany.