Drogi do niepodległości

Wystawa "Drogi do niepodległości" przygotowana została przez MHP na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powielona w formie wystawy planszowej pokazywana była w placówkach dyplomatycznych na całym świecie w związku z 90. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wystawa prezentowała najważniejsze idee i wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Wirtualną prezentację pod tytułem "Drogi do Niepodległości" można zobaczyć pod adresem: http://www.niepodleglosc.muzhp.pl/.


2009-04-27