Czekamy dłużej na zgłoszenia do konkursu

Muzeum Historii Polski i Fundacja Banku Zachodniego WBK chcą zachęcić młodych ludzi do odszukania i opisania historii rówieśników z tamtych lat, czyli osób będących w tym samym wieku, ale żyjących w innych epokach historycznych.

Przedłużamy termin zgłoszeń do konkursu do 15 kwietnia 2011.

Przypominamy, że bohaterami prac konkursowych powinni być Wasi rówieśnicy - osoby nastoletnie, walczące o niepodległość i suwerenność państwa, buntujące się przeciwko rzeczywistości lub biorące udział w niezależnej działalności kulturalnej,w latach 1945 – 1989 r.

Projekt "Rówieśnicy" składa się z trzech etapów:
I etap – napisanie pracy o wybranym bohaterze i przeprowadzenie akcji promującej wybranego bohatera w swoim środowisku lokalnym.
II etap – warsztaty filmowe, na które zostają zaproszeni laureaci I etapu – autorzy sześciu najlepszych projektów.
III etap – przygotowanie etiudy filmowej o wybranym bohaterze.

Wszelkie informacje w zakładce: konkurs RÓWIEŚNICY
Zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego
2011-03-31