Centrum wiedzy o naszej historii….

Pod takim tytułem ukazała się obszerna rozmowa z dyrektorem Muzeum Historii Polski Robertem Kostro, która publikowana jest w polskim tygodniku „Kurier” ukazującym się w Stanach Zjednoczonych.
Szef MHP odpowiada na pytania m.in. dotyczące genezy powstania placówki, idei oraz kształtu Muzeum. Mówiąc o trzech filarach MHP Kostro podkreśla, że „Pierwszym będzie prezentacja polskiej wolności, począwszy od Rzeczpospolitej Szlacheckiej, od kształtowania się polskiego parlamentaryzmu, Sejmu czy Konstytucji 3 maja aż po Solidarność.” Cały artykuł przeczytać można w PDF (2,1 MB)
2010-11-17