Rada Muzeum Historii Polski

prof. Władysław Bartoszewski, Przewodniczący Rady – mąż stanu, polski polityk, działacz społeczny, historyk, dziennikarz, pisarz, żołnierz Armii Krajowej, więzień Auschwitz, współzałożyciel Rady Pomocy Żydom "Żegota", działacz Polskiego Państwa Podziemnego, kawaler Orderu Orła Białego.

prof. Jolanta Choińska – Mika - wicedyrektor Instytutu Historycznego UW.  Członek Zespołu Historii Kultury Staropolskiej. Członek Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza, International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions.

prof. Andrzej Chojnowski - profesor UW, kierownik Zakładu Historii XX w. IH UW, członek Rady Naukowej IH UW, członek Rady Wydziału Historycznego UW. Zainteresowania badawcze: historia powszechna XX w.

prof. Norman Davies - Od 1971 - wykładowca, od 1985 roku - profesor zwyczajny w Szkole Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Studiów (School of Slavonic and East European Studies) Uniwersytetu w Londynie. Autor takich dzieł historycznych jak: "Boże igrzysko", "Serce Europy", "Orzeł Biały - czerwona gwiazda", "Europa", "Powstanie 44".

dr Jarosław Gowin – publicysta, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika "Znak", senator RP, współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Doktor filozofii Polskiej Akademii Nauk. Autor m. in. opracowania na temat Kościoła katolickiego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych "Kościół w czasach wolności 1989-1999", analizy sporów ks. Józefa Tischnera o Kościół "Religia i ludzkie biedy".

dr Adolf Juzwenko - historyk, działacz opozycji demokratycznej. Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zajmował się dziejami polskiego ruchu niepodległościowego i stosunków polsko-rosyjskich w XIX i XX w. oraz historią Rosji. Autor wielu publikacji historycznych, dotyczących zwłaszcza stosunków polsko-rosyjskich.

Wojciech Kilar – pianista, kompozytor, twórca muzyki filmowej. W tej dziedzinie zdobył wielką światową sławę; rozgłos przyniosła mu szczególnie współpraca z m.in. Krzysztofem Zanussim, Andrzejem Wajdą i  Francisem Fordem Coppolą.

prof. Janusz Kurtyka – prezes IPN. Absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1979 r. związany z opozycją demokratyczną w Krakowie, był m.in. współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Instytucie Historii UJ i członkiem Komitetu Założycielskiego NZS UJ, wykładowcą podziemnego Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Laureat Nagrody im. A. Heymowskiego (1996), II nagrody w Konkursie im. K. Szaniawskiego (1998), Nagrody im. J. Lelewela (2000), Nagrody im. J. Łojka (2001).

prof. Ryszard Legutko – wicemarszałek Senatu. profesor filozofii, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Od 1992 r. do października 2005 był prezesem Ośrodka Myśli Politycznej. Autor wielu książek m.in. „Raj przywrócony”, „Platona krytyka demokracji”, „Spory o kapitalizm”, „Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu”, licznych przekładów, felietonów oraz tekstów publicystycznych.

prof. Andrzej Nowak – historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. Głównie zajmuje się historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX-XX w. Znawca dziejów Rosji. Autor wielu prac na temat polityki i dziejów Rosji „Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego” (wyd. Arcana). Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”.

prof. Wojciech Roszkowski – profesor historii, poseł do Parlamentu Europejskiego. Absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i wielu uczelni w kraju i zagranicą. Przed 1989 r. związany z opozycją demokratyczną. Autor wielu prac i artykułów historycznych, w tym najpopularniejszego podręcznika historii najnowszej - serii "Historia Polski".

prof. Andrzej Rottermund – historyk sztuki, znawca malarstwa Bernarda Belotta zw. Canaletto. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest autorem ponad 100 książek, artykułów i esejów, m.in.: Klasycyzm w Polsce (1984), Zamek Królewski – funkcje i treści rezydencji monarszej wieku Oświecenia (1988).

Andrzej Seweryn – wybitny aktor filmowy i teatralny, reżyser. Absolwent PWST w Warszawie. Współpracował z najwybitniejszymi reżyserami teatralnymi i filmowymi. Znany m.in. z filmów Andrzeja Wajdy, oraz roli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w filmie "Prymas". W 1993 roku otrzymał angaż - jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego - do Comédie Française.

prof. Zofia Zielińska – profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii XVIII w., zwłaszcza stosunkach polsko-rosyjskich. Liczne publikacje, m.in.: O sukcesyi tronu w Polszcze 1788-1790 (1991), Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku (2001)

2009-04-02