Europejskie dziedzictwo w Lublinie

W dniach 21 – 23 października 2010 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie odbywać się będzie międzynarodowa konferencja: „Europejskie dziedzictwo renesansu, humanizmu i oświecenia w Polsce, Niemczech i Francji”. Muzeum Historii Polski jest jej współorganizatorem.

Celem spotkania jest przedyskutowanie w gronie badaczy akademickich z Francji, Niemiec i Polski, jak też artystów, działaczy kultury z tych krajów kwestii wspólnego dziedzictwa kształtującego europejską tożsamość. Dyskusji towarzyszyć będą wydarzenia o charakterze artystycznym (spektakle i wystawy) oraz formacyjnym (udział młodzieży i studentów, jako pierwszych odbiorców i „recenzentów” sesji).
Wystąpienia naukowe, wydarzenia kulturalne i warsztaty edukacyjne skupiają się wokół trzech wielkich grup tematycznych: „Sztuka i humanizm w epoce Renesansu. Recepcja – twórczość – przekształcenia”, „Barok: oblicza epoki niepokoju” oraz „Oświecenie”.

Spotkanie organizowane jest w ramach programu „Wyobrażenia zbiorowe ludów Europy”  (Label 2008) Komisji Europejskiej (tytuł oryginalny projektu: Construction d’un imaginaire collectif européenDe la Renaissance aux Lumière, Allemagne, France, Pologne : unité et diversité dans le cadre du projet Imaginaire Collectif des Peuples de l’Europe de l’association Lubliniana, Label 2008 de la Commission européenne). Konferencja ta jest już drugą z cyklu trzech spotkań, które mają odbywać się w trzech krajach – współorganizatorach projektu. W roku 2009 odbyła się konferencja z tego cyklu we Francji, następna zaś odbędzie się w 2011 r. w Niemczech.

Organizatorami są: Muzeum Historii Polski, Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stowarzyszenie Lubliniana.

Konferencja odbywać się będzie w języku francuskim i angielskim, jedynie niewielka cześć wystąpień będzie tłumaczona z języka polskiego.

Program do pobrania w formacie PDF.
2010-10-19