Projekt Historiogra(f)

Muzeum Historii Polski w projekcie Historiogra(f) proponuje zabawę z historią. Konkurs na grę edukacyjną i jednocześnie warsztaty z tworzenia gier pomogą mieszkańcom powiatu śremskiego i gnieźnieńskiego poznać i polubić swoją historię.

Już 14 września Muzeum Historii Polski wraz ze Starostwami Śremskim i Gnieźnieńskim ogłasza otwarty konkurs na grę historyczną. Bezpłatne dwudniowe warsztaty pomogą wszystkim chętnym przygotować się do tworzenia, promocji i organizacji produkcji gier. Szczegóły i zgłoszenia na www.historiograf.muzhp.pl.

 
Celem projektu jest popularyzacja gry jako formy przekazywania wiedzy historycznej.  Składa się z otwartego konkursu na projekt dowolnego rodzaju gry historycznej oraz otwartych, bezpłatnych warsztatów z tworzenia gier.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do edukatorów historii – ludzi przybliżających innym wydarzenia i procesy z minionych lat oraz uświadamiających ich znaczenie.
 
OTWARTY KONKURS NA GRĘ HISTORYCZNĄ
W konkursie może wziąć udział każdy projekt, który spełni warunki określone w regulaminie. Laureaci konkursu prócz funduszy na przeprowadzenie swoich gier zostaną również otoczeni opieką merytoryczną na czas realizacji projektu.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z historyków oraz specjalistów od tworzenia gier edukacyjnych.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej projektu: www.historiograf.muzhp.pl.
 
OTWARTE WARSZTATY Z TWORZENIA GIER
Jednocześnie zapraszamy na bezpłatne warsztaty z tworzenia gier. Każdy warsztat obejmuje około 14 godzin lekcyjnych ćwiczeń dotyczących: tworzenia różnego rodzaju historycznych gier edukacyjnych, form realizacji projektów gier, pozyskiwania funduszy na  tworzenie gier.
Uczestnicy warsztatów spróbują także swoich sił w tworzeniu gier podczas samodzielnych ćwiczeń.
 
Projekt realizowany z udziałem środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2010-09-10